Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 31 - Trung tâm tiếng trung SOFL Học tiếng trung giao tiếp Luyện thi HSK 3,4,5,6

 Trung tâm tiếng Nhật TPHCM uy tín, chất lượng

Tìm kiếm hàng đầu

1 trung tâm học tiếng nhật tốt nhất Hà Nội
2 trung tam tieng nhat uy tín nhất
4 học tiếng Nhật giao tiếp với giáo viên bản ngữ
 

Trang chủ » Tin tức » Giáo trình học tiếng Trung » Hán Ngữ 3

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 31

Thứ năm - 23/04/2015 05:53
Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 31

(一) 田芳去哪儿了
 
(张东打电话找田芳……)
 
张东  :喂!是天方吗?
 
田芳妈: 田芳不在。是东东吧。
 
张东  :阿姨,您好!田芳去哪儿了?
 
田芳妈:她四点多就去同学家了。她中学的同学要出国,她去看看她。
 
张东  :什么时候能回来?
 
田芳妈:她没说,你过一会儿再来电话吧。
 
张东  : 好的。
 
(张东有来电话了)
 
张东  :阿姨,田芳回来了没有?
 
田芳妈:还没有呢。
 
(Yī) tián fāng qù nǎ’erle
 
(zhāng dōng dǎ diànhuà zhǎo tián fāng……)
 
zhāng dōng : Wèi! Shì tiānfāng ma?
 
Tián fāng mā: Tián fāng bùzài. Shì dōngdōng ba.
 
Zhāng dōng : Āyí, nín hǎo! Tián fāng qù nǎ’erle?
 
Tián fāng mā: Tā sì diǎn duō jiù qù tóngxué jiāle. Tā zhōngxué de tóngxué yào chūguó, tā qù kàn kàn tā.
 
Zhāng dōng : Shénme shíhou néng huílái?
 
Tián fāng mā: Tā méi shuō, nǐguò yīhuǐ’er zàilái diànhuà ba.
 
Zhāng dōng : Hǎo de.
(Zhāng dōng yǒu lái diànhuàle)
 
zhāng dōng : Āyí, tián fāng huíláile méiyǒu?
 
Tián fāng mā: Hái méiyǒu ne.
 
(二)他又来电话了
 
田芳:妈妈,张东给我来电话了没有?
妈妈:来了,你不在,我让他一会儿再来。
(电话铃响了)
妈妈:快!他又来电话了,你去接吧。
(田芳接电话)
田芳:我是田芳。
张东:下午你呼我了吧?
田芳:呼了,你下午做什么了?怎么没给我回电话?
张东:对不起,我去踢足球了。你呼我的时候,我可能正在操场踢球呢。今天下午我们跟政法大学代表队比赛。
田芳:你们队又输了吧?
张东:没有。这次我们赢了。
田芳:祝贺你们!
张东:谢谢!哎,你呼我有什么事吗?
田芳:我想问问你,你不是要上托福班吗?报名了没有?
张东: 报了。
田芳:什么时候开始上课?
张东:下星期六。
田芳:每星期六你不是都要去学开车吗?
张东:我已经毕业了。
田芳:是吗?通过考试了?
张东:通过了。你是不是也想靠托福?
田芳:对。我想去报名,你陪我一起去,好吗?
张东:好。

(Èr) tā yòu lái diànhuàle
 
Tián fāng: Māmā, zhāng dōng gěi wǒ lái diànhuàle méiyǒu?
Māmā: Láile, nǐ bùzài, wǒ ràng tā yīhuǐ’er zàilái.
(Diànhuà líng xiǎngle)
Māmā: Kuài! Tā yòu lái diànhuàle, nǐ qù jiē ba.
(Tián fāng jiē diànhuà)
Tián fāng: Wǒ shì tián fāng.
Zhāng dōng: Xiàwǔ nǐ hū wǒle ba?
Tián fāng: Hūle, nǐ xiàwǔ zuò shénme le? Zěnme méi gěi wǒ huí diànhuà?
Zhāng dōng: Duìbùqǐ, wǒ qù tī zúqiúle. Nǐ hū wǒ de shíhou, wǒ kěnéng zhèngzài cāochǎng tī qiú ne. Jīntiān xiàwǔ wǒmen gēn zhèngfǎ dàxué dàibiǎo duì bǐsài.
Tián fāng: Nǐmen duì yòu shūle ba?
Zhāng dōng: Méiyǒu. Zhè cì wǒmen yíngle.
Tián fāng: Zhùhè nǐmen!
Zhāng dōng: Xièxiè! Āi, nǐ hū wǒ yǒu shé me shì ma?
Tián fāng: Wǒ xiǎng wèn wèn nǐ, nǐ bùshì yào shàng tuōfú bān ma? Bàomíngle méiyǒu?
Zhāng dōng: Bàole.
Tián fāng: Shénme shíhou kāishǐ shàngkè?
Zhāng dōng: Xià xīngqíliù.
Tián fāng: Měi xīngqíliù nǐ bùshì dōu yào qù xué kāichē ma?
Zhāng dōng: Wǒ yǐjīng bìyèle.
Tián fāng: Shì ma? Tōngguò kǎoshìle?
Zhāng dōng: Tōngguòle. Nǐ shì bùshì yě xiǎng kào tuōfú?
Tián fāng: Duì. Wǒ xiǎng qù bàomíng, nǐ péi wǒ yīqǐ qù, hǎo ma?
Zhāng dōng: Hǎo.


阅读 – 阅读 (Đọc)
今天我去江苹家了。我和江苹是中学同学,她是我的好朋友,也是我们全班同学的朋友。她学习非常努力,是我们班学习最好的学生。她会学习,也会玩儿,还常常帮助别人,老师和同学都喜欢她。她这次参加了美国一个大学的考试。这个考试非常难,但是她考得很好,得了满分。听说全世界只有三个学生得满分。这个大学给江苹最高的奖学金。我们都为她感到高兴。

 
她下星期要去美国留学,我们班的同学都去看她,给她送行。
 
江苹的家在城东边,离我家比较远。我下午四点多就从家里出发了,五点半才到。我到的时候,同学们都已经到了。
 
江苹很热情地欢迎我们。天虹学们好久不见了,见面以后高兴得又说又笑,谈得很愉快。我们预祝江苹成功。祝他一路平安。我说,一定要常来信啊。江苹说,一定。跟她说“再见”的时候,她哭了,我也哭了。
 
回家的路上,我想,我们常常说“再见”,但是,有时候“再见”是很难的。我和江苹什么时候能“再见”呢?

Jīntiān wǒ qù jiāng píng jiāle. Wǒ hé jiāng píng shì zhōngxué tóngxué, tā shì wǒ de hǎo péngyǒu, yěshì wǒmen quán bān tóngxué de péngyǒu. Tā xuéxí fēicháng nǔlì, shì wǒmen bān xuéxí zuì hǎo de xuéshēng. Tā huì xuéxí, yě huì wán er, hái chángcháng bāngzhù biérén, lǎoshī hé tóngxué dōu xǐhuan tā. Tā zhè cì cānjiāle měiguó yīgè dàxué de kǎoshì. Zhège kǎoshì fēicháng nán, dànshì tā kǎo de hěn hǎo, déliǎo mǎnfēn. Tīng shuō quán shìjiè zhǐyǒu sān gè xuéshēng de mǎnfēn. Zhège dàxué gěi jiāng píng zuìgāo de jiǎngxuéjīn. Wǒmen dōu wèi tā gǎndào gāoxìng.
 
Tā xià xīngqí yào qù měiguó liúxué, wǒmen bān de tóngxué dōu qù kàn tā, gěi tā sòngxíng.
 
Jiāng píng de jiā zài chéng dōngbian, lí wǒjiā bǐjiào yuǎn. Wǒ xiàwǔ sì diǎn duō jiù cóng jiālǐ chūfāle, wǔ diǎn bàn cái dào. Wǒ dào de shíhou, tóngxuémen dōu yǐjīng dàole.
 
Jiāng píng hěn rèqíng de huānyíng wǒmen. Tiānhóng xuémen hǎojiǔ bùjiànle, jiànmiàn yǐhòu gāoxìng de yòu shuō yòu xiào, tán dé hěn yúkuài. Wǒmen yù zhùjiāngpíng chénggōng. Zhù tā yīlù píng’ān. Wǒ shuō, yīdìng yào cháng láixìn a. Jiāng píng shuō, yīdìng. Gēn tā shuō “zàijiàn” de shíhou, tā kūle, wǒ yě kūle.
 
Huí jiā de lùshàng, wǒ xiǎng, wǒmen chángcháng shuō “zàijiàn”, dànshì, yǒu shíhou “zàijiàn” shì hěn nán de. Wǒ hé jiāng píng shénme shíhou néng “zàijiàn” ne?


Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Từ khóa: giáo trình

Những tin mới hơn

 

Tin mới nhất

 • 9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả
  9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả Học nói tiếng trung rất dễ, nhưng học viết tiếng trung thì rất khó....
 • 10 bước học tiếng trung hiệu quả
  10 bước học tiếng trung hiệu quả Căn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời...
 • kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu
  kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu Hiện nay có rất nhiều người học tiếng Trung với những mục đích khác...
 • Cách học tiếng trung hiệu quả
  Cách học tiếng trung hiệu quả Điều đầu tiên phải nắm thật chắc phiên âm: vì khi bạn nắm vững phiên...
 • 301 câu đàm thoại tiếng trung
  301 câu đàm thoại tiếng trung Hẳn các bạn học tiếng trung không ai không biết đến cuốn sách và bộ...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Quận Cầu Giấy - Từ Liêm
  Miss Vân
     
  Hotline: 0967 461 288
  Vũ Dung
     
  Hotline: 0917 461 288
  Quận Hai Bà Trưng
  Mr Điệp
     
  Hotline: 0962 461 288
  Miss Điệp
     
  Hotline: 0917 861 2288
  Quận Thanh Xuân - Hà Đông
  Miss Loan
     
  Hotline: 0986 841 288
  Phương Dung
     
  Hotline: 0964 66 12 88
  Gia Lâm
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0981 961 288
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0965 761 288

  Chia sẻ kinh nghiệm

 • Lịch khai giảng tháng 9/2019 SOFL Hà Nội
  Trung tâm tiếng Trung SOFL gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng...
 • 3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning
  3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning Tại sao hàng trăm, hàng nghìn người cùng học tiếng Trung mà chỉ có một...
 • Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa
  Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa Ngày hôm nay, chuyên mục học tiếng Trung mỗi ngày của Trung tâm tiếng...
 • Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất
  Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, cách học tiếng Hoa nhanh nhất là...
 • Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả
  Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả Cách học tiếng Hoa giao tiếp đạt hiệu quả đang được rất nhiều các bạn...
 • Like facebook

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 13

  Máy chủ tìm kiếm : 2

  Khách viếng thăm : 11


  Hôm nayHôm nay : 804

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12087

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2726171