Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cách nói về thời gian trong tiếng Trung

Trung tâm Tiếng Trung SOFL chi sẻ các nói về thời gian trong tiếng Trung. Sẽ rất hữu ích đối với các bạn mới học tiếng Trung cũng như muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung hàng ngày.

Cách nói về thời gian trong tiếng Trung
Cách nói về thời gian trong tiếng Trung

 
Hỏi giờ trong tiếng Trung là một trong những câu giao tiếp được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày . Cách nói giờ cũng như các câu hỏi về giờ trong tiếng Trung cũng khá đơn giản, bạn có thể sử dụng một số quy tắc dưới để làm chủ được việc hỏi và trả lời thời gian bất kỳ nhé.

Cách nói về thời gian trong tiếng Trung:

1. 现在几点? 
(xiàn zài jǐ diǎn ?)
Bây giờ là mấy giờ?
 
2. 现在两点。 
(xiàn zài liǎnɡ diǎn 。)
Bây giờ là 2h.
 
3. 现在是五点一刻。 
(xiàn zài shì wǔ diǎn yí kè 。)
Bây giờ là 5h 15 phút.
4. 现在差十分四点。 
(xiàn zài chà shí fēn sì diǎn 。)
Bây giờ là 4h kém 10 phút.
 
5. 现在是九点半。 
(xiàn zài shì jiǔ diǎn bàn 。)
Bây giờ là 9h30.
 
6. 现在一点整。 
(xiàn zài yì diǎn zhěnɡ 。)
Bây giờ là tròn 1h.
 
7. 还没到四点呢。 
(hái méi dào sì diǎn ne 。)
Vẫn chưa tới 4h.
 
8. 我的表是两点钟。 
(wǒ de biǎo shì liǎnɡ diǎn zhōnɡ 。)
Đồng hồ của tớ là 2h rồi.

Cách nói về thời gian trong tiếng Trung
 
9. 我的表快了两分钟。 
(wǒ de biǎo kuài le liǎnɡ fēn zhōnɡ 。)
Đồng hồ của tớ chạy nhanh 2 phút.
 
10. 你的表几点了? 
(nǐ de biǎo jǐ diǎn le ?)
Đồng hồ của bạn mấy giờ rồi?
 
11. 我们必须准时到那儿。 
(wǒ men bì xū zhǔn shí dào nà ér 。)
Chúng mình cần tới đó đúng giờ.
 
12. 只剩两分钟了。 
(zhǐ shènɡ liǎnɡ fēn zhōnɡ le 。)
Chỉ còn 2 phút nữa.
 
13. 你能提前完成工作吗? 
(nǐ nénɡ tí qián wán chénɡ ɡōnɡ zuò mɑ ?)
Bạn có thể hoàn thành công việc sớm hơn không?
 
14. 飞机晚点起飞。 
(fēi jī wán diǎn qǐ fēi 。)
Máy bay cất cánh muộn một chút.
 
15. 会议延期了。
(huì yì yán qī le 。)
Hội nghị được dời sang ngày khác rồi.
 
Trên đây là những Cách nói về thời gian trong tiếng Trung, Trung tâm Tiếng Trung SOFL hi vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Trung hàng ngày.

Ưu đãi cuối tháng - Giảm 50% học phí
 
Ưu đãi cuối tháng - Giảm 50% học phí