Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Phần mềm gõ phiên âm la tinh tiếng trung

Trung tâm tiếng trung SOFL giới thiệu phàn mềm gõ phiên âm tiếng trung . Phần mền này dùng để đánh ra phiên âm La tinh, không cần cài đặt, tải về chạy thẳng, đã được Việt hóa, sử dụng offline, đánh 4 dấu thanh tương ứng với các phím 1, 2, 3 & 4.
Trung tâm tiếng trung SOFL giới thiệu phàn mềm gõ phiên âm tiếng trung . Phần mền này dùng để đánh ra phiên âm La tinh, không cần cài đặt, tải về chạy thẳng, đã được Việt hóa, sử dụng offline, đánh 4 dấu thanh tương ứng với các phím 1, 2, 3 & 4.

Tại đây

Mừng sinh nhật SOFL 12 tuổi - Giảm 30% học phí
 
Mừng sinh nhật SOFL 12 tuổi - Giảm 30% học phí