Hán ngữ - Trung tâm tiếng trung SOFL Học tiếng trung giao tiếp Luyện thi HSK 3,4,5,6

 Trung tâm tiếng Nhật TPHCM uy tín, chất lượng

Tìm kiếm hàng đầu

1 trung tâm học tiếng nhật tốt nhất Hà Nội
2 trung tam tieng nhat uy tín nhất
4 học tiếng Nhật giao tiếp với giáo viên bản ngữ
 

Trang chủ » Hán ngữLịch khai giảng Hán Ngữ 6 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN6.4 9h45 - 11h15 Thứ
​2-4-6
02/03/2016 20 1.300.000đ
HN6.5 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
04/03/2016 20 1.300.000đ
HN6.8 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
02/03/2016 20 1.300.000đ
HN6.10 9h45 -11h15 Thứ
​3-5
03/03/2016 20 1.300.000đ
HN6.11 14h00 -15h30 Thứ
​3-5
01/03/2016 20 1.300.000đ
HN6.13 17h45 -19h15 Thứ
​3-5
03/03/2016 20 1.300.000đ


Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 10 % học phí cho học viên đăng ký trước  
15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 5 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN5.4 9h45 - 11h15 Thứ
​2-4-6
20/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.5 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.6 15h45 - 17h15 Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.8 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
18/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.10 9h45 -11h15 Thứ
​3-5
19/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.11 14h00 -15h30 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.13 17h45 -19h15 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.200.000đ
HN5.14 19h30 -21h Thứ
​3-5
19/05/2016 20 1.200.000đ


Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 10 % học phí cho học viên đăng ký trước  01/05/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 4 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN
 

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN4.4 9h45 - 11h15 Thứ
​2-4-6
02/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.5 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
04/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.7 17h45 -19h15 Thứ
​2-4-6
04/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.8 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
02/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.10 9h45 -11h15 Thứ
​3-5
03/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.11 14h00 -15h30 Thứ
​3-5
01/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.14 19h30 -21h Thứ
​3-5
01/03/2016 20 1.100.000đ
HN4.15 9h - 11h Thứ
7, CN
06/03/2016 20 1.100.000đƯu đãi đặc biệt:
-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  
15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 3 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN3.4 9h45 - 11h15 Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.5 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
18/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.7 17h45 -19h15 Thứ
​2-4-6
18/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.8 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.10 9h45 -11h15 Thứ
​3-5
19/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.11 14h00 -15h30 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.14 19h30 -21h Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.050.000đ
HN3.15 9h - 11h Thứ
7, CN
20/05/2016 20 1.050.000đƯu đãi đặc biệt:
-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước  
01/05/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 2 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN


Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN2.4 9h45 - 11h15 Thứ
​2-4-6
09/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.5 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
18/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.7 17h45 -19h15 Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.8 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.10 9h45 -11h15 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.11 14h00 -15h30 Thứ
​3-5-7
21/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.14 19h30 -21h Thứ
​3-5
17/05/2016 20 1.050.000đ
HN2.15 9h - 11h Thứ
7, CN
21/05/2015 20 1.050.000đƯu đãi đặc biệt:
-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  
01/05/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 1 tại Thanh Xuân

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIÊN CƠ SỞ THANH XUÂN

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi Học phí
HN1.24 9h - 11h Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 950.000đ
HN1.25 14h - 15h30 Thứ
​2-4-6
18/05/2016 20 950.000đ
HN1.27 17h45 -19h15 Thứ
​2-4-6
16/05/2016 20 950.000đ
HN1.28 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
06/05/2016 20 950.000đ
HN1.21 9h-11h Thứ
​3-5
17/05/2016 20 950.000đ
HN1.22 14h00 -15h30 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 950.000đ
HN1.23 17h30 -19h30 Thứ
​3-5
19/05/2016 20 950.000đ
HN1.31 19h30 -21h30 Thứ
​3-5
17/05/2016 20 950.000đ


Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  01/05/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Chương trình đào tạo tiếng Trung giao tiếp 6

Hán ngữ 6 Giáo trình Hán ngữ mới với sự thay đổi về thứ tự các bài học, phần giải thích, từ mới, nội dung... đã được tác giả bổ sung và đổi mới, do vậy người học sẽ có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành tích học tập sẽ được nâng cao hơn.

Tác giả: Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
Dịch giả: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

Bộ giáo trình hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
 
- Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
 
- Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
 
- Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Bộ Giáo trình hán ngữ này do trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình gồm 3 tập, mỗi tập chia làm 2 quyển. Tập 1 - quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm; Tập 1 - quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp. Tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.

Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Giáo trình hán ngũ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng từ mới của từng bài.


II. Nội dung khóa học
 
Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
LESSON 81 + 82 LESSON 83 LESSON 84 + 85
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
 
LESSON 86
 
LESSON 87
 
 MINI TEST
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
 
LESSON 88 + 89
 
LESSON 90
 
LESSON 91
Buổi 10 Buổi 11 Buổi 12
 
LESSON 92
 
MINI TEST
 
LESSON 93 + 94
Buổi 13 Buổi 14 Buổi 15
 
LESSON 95
 
LESSON 96
 
LESSON 97 + 98
Buổi 16 Buổi 17 Buổi 18
LESSON 99 MINI TEST  
LESSON 100
Buổi 19 Buổi 20  
Ôn tập tổng hợp Dự trữ  

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Tiếng trung cấp tốc 6

Lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc trong thời gian 1 tháng trên một khóa học. Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.Trung tâm tiếng trung SOFL khai giảng các lớp tiếng trung cấp tốc tháng 03 /2016

I. Tiếng trung cấp tốc dành cho người mới bắt đầu

Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.
 
Điểm nổi bật:
-        50% giáo viên người trung quốc , đều đang học thạc sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam( các thầy cô đều có thể nói tiếng việt rất tốt, tiếng trung bắc kinh chuẩn).
-        Bài giảng chuẩn giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 1,2,3,4,5,6, và 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa.
-        Học liên tục để rút ngắn thời gian học
-        Học phí hợp lý
-        Lớp học chỉ từ 8-15 học viênLỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 

 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN6.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
02/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 LỊCH KHAI GIẢNG TẠI CƠ SƠ CẦU GIẤY - TỪ LIÊM
 

Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN6.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG BÊN KHUẤT DUY TIẾN - THANH XUÂN
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN6.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 03/03/2016 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN6.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 
Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngừ 6 tại Cầu Giấy

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN CẦU GIẤY - MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM

Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
HN6.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
02/03/2016 1.300.000
HN6.2 15h45-17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
03/03/2016 1.300.000
HN6.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
02/03/2016 1.300.000
HN6.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
01/03/2016 1.300.000
 

 

Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 6 tại Hai Bà Trưng

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG - THANH XUÂN

Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
HN6.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
03/03/2016 1.050.000
HN6.2 15h45-17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
04/03/2016 1.050.000
HN6.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
03/03/2016 1.050.000
HN6.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
02/03/2016 1.050.000
 

Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước  15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Chương trình đào tạo tiếng Trung giao tiếp 5

 

Tác giả: Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
Dịch giả: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

Bộ giáo trình hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
 
- Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
 
- Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
 
Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Bộ Giáo trình hán ngữ này do trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình gồm 3 tập, mỗi tập chia làm 2 quyển. Tập 1 - quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm; Tập 1 - quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp. Tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.

Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Giáo trình hán ngũ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng từ mới của từng bài.


II. Nội dung khóa học
 
Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
LESSON 61 +62 LESSON 63 LESSON 64 + 65
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
 
LESSON 66
 
LESSON 67
 
 MINI TEST
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
 
LESSON 68 + 69
 
LESSON 70
 
LESSON 71
Buổi 10 Buổi 11 Buổi 12
 
LESSON 73
 
MINI TEST
 
LESSON 74
Buổi 13 Buổi 14 Buổi 15
 
LESSON 75
 
LESSON 76
 
LESSON 77 + 78
Buổi 16 Buổi 17 Buổi 18
LESSON 79 MINI TEST  
LESSON 80
Buổi 19 Buổi 20  
Ôn tập tổng hợp Dự trữ  


Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Tiếng trung cấp tốc 5

Lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc trong thời gian 1 tháng trên một khóa học. Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.Trung tâm tiếng trung SOFL khai giảng các lớp tiếng trung cấp tốc tháng 03 /2016

I. Tiếng trung cấp tốc dành cho người mới bắt đầu

Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.
 
Điểm nổi bật:
-        50% giáo viên người trung quốc , đều đang học thạc sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam( các thầy cô đều có thể nói tiếng việt rất tốt, tiếng trung bắc kinh chuẩn).
-        Bài giảng chuẩn giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 1,2,3,4,5,6, và 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa.
-        Học liên tục để rút ngắn thời gian học
-        Học phí hợp lý
-        Lớp học chỉ từ 8-15 học viên


LỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN5.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
02/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI CƠ SƠ CẦU GIẤY - TỪ LIÊM
 


Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN5.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
02/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
03/03/2016 Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 
LỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 

 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN5.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN5.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 

Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước 15/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 5 tại Cầu Giấy

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN CẦU GIẤY - MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM

 
Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
HN5.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
04/03/2015 1.000.000
HN5.2 15h45 -17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
03/03/2015 1.000.000
HN5.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
02/03/2015 1.000.000
HN5.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
03/03/2015 1.000.000
 

 

Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 10 % học phí cho học viên đăng ký trước  15/01/2015
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 5 tại Hai Bà Trưng

 LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG - THANH XUÂN
 
Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
HN5.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
02/03/2013 1.000.000
HN5.2 15h45 -17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
03/03/2014 1.000.000
HN5.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
02/03/2014 1.000.000
HN5.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
01/03/2014 1.000.000
 
 
Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước  15/01/2014
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Chương trình đào tạo tiếng trung giao tiếp 4

Hán Ngữ 4 Giáo trình Hán ngữ mới với sự thay đổi về thứ tự các bài học, phần giải thích, từ mới, nội dung... đã được tác giả bổ sung và đổi mới, do vậy người học sẽ có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành tích học tập sẽ được nâng cao hơn.

Tác giả: Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
Dịch giả: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

Bộ giáo trình hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
 
- Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
 
- Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
 
- Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Bộ Giáo trình hán ngữ này do trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình gồm 3 tập, mỗi tập chia làm 2 quyển. Tập 1 - quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm; Tập 1 - quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp. Tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.

Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Giáo trình hán ngũ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng từ mới của từng bài.


II. NỘI DUNG HỌC
 
Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
LESSON 46 LESSON 47 LESSON 48
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
 
LESSON 49
 
LESSON 50
 
 MINI TEST
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
 
LESSON 51
 
LESSON 52
 
LESSON 53
Buổi 10 Buổi 11 Buổi 12
 
LESSON 54
 
MINI TEST
 
LESSON 55
Buổi 13 Buổi 14 Buổi 15
 
LESSON 56
 
LESSON 57
 
LESSON 58
Buổi 16 Buổi 17 Buổi 18
LESSON 59 MINI TEST  
LESSON 60
Buổi 19 Buổi 20  
Ôn tập tổng hợp Dự trữ  

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Tiếng trung cấp tốc 4

Lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc trong thời gian 1 tháng trên một khóa học. Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.Trung tâm tiếng trung SOFL khai giảng các lớp tiếng trung cấp tốc tháng 03 /2016

I. Tiếng trung cấp tốc dành cho người mới bắt đầu

Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.
 
Điểm nổi bật:
-        50% giáo viên người trung quốc , đều đang học thạc sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam( các thầy cô đều có thể nói tiếng việt rất tốt, tiếng trung bắc kinh chuẩn).
-        Bài giảng chuẩn giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 1,2,3,4,5,6, và 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa.
-        Học liên tục để rút ngắn thời gian học
-        Học phí hợp lý
-        Lớp học chỉ từ 8-15 học viên


LỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN4.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
02/03/2016
2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
04/03/2016 Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI CƠ SƠ CẦU GIẤY - TỪ LIÊM
 


Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN4.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.7
 
14h-17h
 
21 buổi
01/03/2016 Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
01/03/20165
2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 
LỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN4.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN4.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 
Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước  04/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 4 tại Cầu Giấy

LỊCH KHAI GIẢNG BÊN CẦU GIẤY - MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM
 
Khóa học Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
Hán Ngữ
4
HN4.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
04/03/2016 1.000.000
HN4.2 15h45-17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
01/03/2016 1.000.000
HN4.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
02/03/2016 1.000.000
HN4.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
01/03/2016 1.000.000
 

 


Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước  04/01/2016
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Hán Ngữ 4 tại Hai Bà Trưng

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG
 
Mã Lớp Thời gian Thời lượng Ngày Khai giảng Học phí
HN4.1 9h45-11h15 20 buổi
Sáng 2-4-6
02/03/2016 1.000.000
HN4.2 15h45-17h15 20 buổi
Chiều 3-5-7
01/03/2016 1.000.000
HN4.3 17h45- 19h 15 20 buổi
Tối 2-4-6
04/03/2016 1.000.000
HN4.4 19h30 – 21h 20 Buổi
Tối 3-5-7
03/03/2016 1.000.000
 

Ưu đãi đặc biệt:
-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước  04/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...

Chương trình đào tạo tiếng Trung giao tiếp 3

Hán Ngữ 3 Giáo trình Hán ngữ mới với sự thay đổi về thứ tự các bài học, phần giải thích, từ mới, nội dung... đã được tác giả bổ sung và đổi mới, do vậy người học sẽ có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành tích học tập sẽ được nâng cao hơn.


Tác giả: Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
Dịch giả: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 


Bộ giáo trình hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
 
- Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
 
- Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
 
- Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Bộ Giáo trình hán ngữ này do trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình gồm 3 tập, mỗi tập chia làm 2 quyển. Tập 1 - quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm; Tập 1 - quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp. Tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.

Mỗi bài học bao gồm các phần:

1. Bài khóa

2. Từ mới

3. Chú thích

4. Ngữ pháp, ngữ âm

5. Luyện tập

Giáo trình hán ngũ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng từ mới của từng bài.

II. Nội Dung khóa học
 

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
LESSON 31 LESSON 32 LESSON 33
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
 
LESSON 34
 
LESSON 35
 
 MINI TEST
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
 
LESSON 36
 
LESSON 37
 
LESSON 38
Buổi 10 Buổi 11 Buổi 12
 
LESSON 39
 
MINI TEST
 
LESSON 40
Buổi 13 Buổi 14 Buổi 15
 
LESSON 41
 
LESSON 43
 
LESSON 43
Buổi 16 Buổi 17 Buổi 18
LESSON 44 MINI TEST  
LESSON 45
Buổi 19 Buổi 20  
Ôn tập tổng hợp Dự trữ  
 

Xem thêm ...

Lịch khai giảng Tiếng trung cấp tốc 3

Lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc trong thời gian 1 tháng trên một khóa học. Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.Trung tâm tiếng trung SOFL khai giảng các lớp tiếng trung cấp tốc tháng 03 /2016

I. Tiếng trung cấp tốc dành cho người mới bắt đầu

Phù hợp cho những học viên muốn học giao tiếp tiếng trung trong thời gian ngắn để làm việc trong môi trường tiếng trung, cho du học sinh và cho các thương nhân kinh doanh buôn bán hoặc đi du lịch bên trung quốc.
 
Điểm nổi bật:
-        50% giáo viên người trung quốc , đều đang học thạc sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam( các thầy cô đều có thể nói tiếng việt rất tốt, tiếng trung bắc kinh chuẩn).
-        Bài giảng chuẩn giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 1,2,3,4,5,6, và 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa.
-        Học liên tục để rút ngắn thời gian học
-        Học phí hợp lý
-        Lớp học chỉ từ 8-15 học viên


LỊCH KHAI GIẢNG BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN3.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.7
 
14h-17h
 
21 buổi
03/03/2016 Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
29/02/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI CƠ SƠ CẦU GIẤY - TỪ LIÊM
 


Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN3.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
03/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG BÊN KHUẤT DUY TIẾN - THANH XUÂN 
 
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Số Buổi Học phí
 
CTHN3.6
 
8h30-11h30
 
21 buổi
01/03/2016 Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.7
 
14h-17h
 
21 buổi
 
04/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000
 
CTHN3.8
 
18h30-21h30
 
21 buổi
 
01/03/2016
Thứ 2,3,4,5,6 21  
1.500.000

 
Ưu đãi đặc biệt:

-         Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước 04/01/2016
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Trung tâm tiếng Trung SOFL - Tiếng trung cho mọi người !

Xem thêm ...


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Tin mới nhất

 • 9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả
  9 quy tắc viết chữ Hán hiệu quả Học nói tiếng trung rất dễ, nhưng học viết tiếng trung thì rất khó....
 • 10 bước học tiếng trung hiệu quả
  10 bước học tiếng trung hiệu quả Căn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời...
 • kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu
  kinh nghiệm học tiếng trung cho người mới bắt đầu Hiện nay có rất nhiều người học tiếng Trung với những mục đích khác...
 • Cách học tiếng trung hiệu quả
  Cách học tiếng trung hiệu quả Điều đầu tiên phải nắm thật chắc phiên âm: vì khi bạn nắm vững phiên...
 • 301 câu đàm thoại tiếng trung
  301 câu đàm thoại tiếng trung Hẳn các bạn học tiếng trung không ai không biết đến cuốn sách và bộ...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Quận Cầu Giấy - Từ Liêm
  Miss Vân
     
  Hotline: 0967 461 288
  Vũ Dung
     
  Hotline: 0917 461 288
  Quận Hai Bà Trưng
  Mr Điệp
     
  Hotline: 0962 461 288
  Miss Điệp
     
  Hotline: 0917 861 2288
  Quận Thanh Xuân - Hà Đông
  Miss Loan
     
  Hotline: 0986 841 288
  Phương Dung
     
  Hotline: 0964 66 12 88
  Gia Lâm
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0981 961 288
  Hotline 24h
     
  Hotline: 0965 761 288

  Chia sẻ kinh nghiệm

 • Lịch khai giảng tháng 9/2019 SOFL Hà Nội
  Trung tâm tiếng Trung SOFL gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng...
 • 3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning
  3 bước đơn giản để nắm rõ cách học tiếng Trung hiệu quả bằng phương pháp Blended Learning Tại sao hàng trăm, hàng nghìn người cùng học tiếng Trung mà chỉ có một...
 • Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa
  Cẩm nang học tiếng Trung mỗi ngày về chủ đề nhà hàng Trung Hoa Ngày hôm nay, chuyên mục học tiếng Trung mỗi ngày của Trung tâm tiếng...
 • Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất
  Xem ngay cách học tiếng Hoa nhanh nhất Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, cách học tiếng Hoa nhanh nhất là...
 • Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả
  Bật mí bí mật cách học tiếng Hoa giao tiếp để đạt hiệu quả Cách học tiếng Hoa giao tiếp đạt hiệu quả đang được rất nhiều các bạn...
 • Like facebook

  Thống kê truy cập

  Đang truy cậpĐang truy cập : 5

  Máy chủ tìm kiếm : 1

  Khách viếng thăm : 4


  Hôm nayHôm nay : 87

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31000

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2697894