Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.110 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 10/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.117 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.111 T3,T5 9h00-11h00 16/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.113 T3,T5 14h00-16h00 14/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.114 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.115 T3,T5 18h00-19h30 16/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.116 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.108 T3,T5 19h30-21h30 08/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.106 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.109 T3,T5 18h00-19h30 16/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.107 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.108 T3,T5 19h30-21h30 14/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.103 T3,T5 18h00-19h30 16/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.104 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.104 T3,T5 18h00-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.103 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.118 T7, CN 14h00-16h00 18/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2017 T3,T5 19h30-21h30 12/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2018 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2019 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2016 T3,T5 17h30-19h30 17/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2015 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2021 T7, CN 9h00-11h00 21/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2022 T7, CN 14h00-16h00 15/03/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.2024 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/03/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.277 T7, CN 14h00-16h00 07/03/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2026 T7, CN 14h00-16h00 21/03/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2025 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/03/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.3047 T2, T4,T6 19h30-21h00 17/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (4 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.345 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3008 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3048 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.3049 T3,T5 19h30-21h30 23/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.468 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.467 T2, T4,T6 18h00-19h30 29/04/2020 Đăng ký
Hán 1
HN1.469 T3,T5 17h30-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.472 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.455 T7, CN 9h00-11h00 25/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.444 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.445 T2, T4,T6 19h30-21h00 08/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.447 T3,T5 19h30-21h30 16/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.448 T2, T4,T6 9h00-11h00 27/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.449 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.450 T3,T5 14h00-16h00 29/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.451 T7, CN 9h00-11h00 18/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.452 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.454 T7, CN 14h00-16h00 18/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.456 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.457 T3,T5 17h30-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.460 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.517 T3, T5, T7 19h30-21h00 07/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.504 T2, T4,T6 19h30-21h00 06/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.518 T2, T4,T6 9h00-11h00 09/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.519 T7, CN 9h00-11h00 28/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.505 T2, T4,T6 18h00-19h30 11/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.520 T3, T5, T7 19h30-21h00 12/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.521 T2, T4,T6 18h00-19h30 23/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.503 T3, T5, T7 19h30-21h00 19/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.506 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.522 T7, CN 14h00-16h00 07/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.523 T2, T4,T6 18h00-19h30 16/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.507 T3, T5, T7 19h30-21h00 21/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.524 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/03/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.525 T3, T5, T7 9h00-11h00 17/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.680 T3, T5, T7 18h00-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.664 T3, T5, T7 19h30-21h00 07/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.667 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.678 T7, CN 9h00-11h00 25/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.679 T2, T4,T6 19h30-21h00 22/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.672 T3, T5, T7 19h30-21h00 16/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.677 T2, T4,T6 9h00-11h00 20/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.662 T3, T5, T7 18h00-19h30 09/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.655 T7, CN 14h00-16h00 11/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.674 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.675 T3, T5, T7 9h00-11h00 21/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.682 T2, T4,T6 18h00-19h30 27/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.683 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 4
HN4.684 T7, CN 9h00-11h00 26/04/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất