Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (36 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.2415 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 03/01/2022 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
T5.0890 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 06/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTT-0111 62 T2, T4,T6 8h30-11h30 12/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T1-32880 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 07/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2.0764 62 T3, T5, T7 18h00-19h30 08/01/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-832 62 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 18/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2.0897 62 T2, T4,T6 9h-10h30 05/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp HSK3
T3805 62 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/01/2022 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
T5.0268 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 03/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
CTBY1-2378 62 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
CTBY1.9797 62 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 19/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 1 -...
T3.0662 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 15/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-2332 62 T3, T5, T7 18h00-19h30 29/01/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.0336 62 T3, T5, T7 19h - 20h30 04/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp cao cấp 2 -...
T6839 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 13/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.9729 62 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 19/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2.0787 62 T2, T4,T6 20h30 - 22h 12/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp cao cấp 1 -...
T5813 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 04/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2.062 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 06/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-825 62 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-827 62 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 14/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1-3.0158 62 T3, T5, T7 14h - 15h30 18/01/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4871 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 20/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 1 -...
T3.0802 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 05/01/2022 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 2 -...
T4875 62 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0553 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 19/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0759 62 T2, T4,T6 14h - 15h30 04/01/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2-3863 62 T3, T5, T7 19h - 20h30 08/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0549 62 T2, T4,T6 9h-10h30 10/01/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0822 62 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0231 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 04/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0509 62 T3, T5, T7 9h-10h30 10/01/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4-1-3.0606 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 12/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0732 62 T3, T5, T7 19h - 20h30 13/01/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0426 62 T3, T5, T7 14h - 15h30 13/01/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0507 62 T2, T4,T6 19h - 20h30 14/01/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP.. Ninh Bình (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1-828 62 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 17/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.9929 48 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 07/01/2022 Đăng ký
Cấp tốc BOYA 1
CTBY1-823 48 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-826 48 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/11/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-833 59 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 22/02/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.9437 48 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-824 48 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 11/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-830 48 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 20/01/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-829 48 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/01/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-831 49 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 07/01/2022 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ