Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Tiếng Trung trực tuyến (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-HSKK.0634 48 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.020 48 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0826 48 T2, T4,T6 9h00-11h00 09/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0596 48 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0433 48 T2, T4,T6 20h30 - 22h30 16/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0361 48 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0370 62 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/06/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0214 62 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-102 49 2 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 14/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1796 48 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1336 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/06/2023 Đăng ký
HSK5
HSK5.1743 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 30/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1--HSKK.1394 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 28/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1112 48 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1709 48 2 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1--HSKK.115 48 2 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 20/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-2345 48 3 T7, CN 14h00-16h00 11/06/2023 Đăng ký
CTBY1
CTBY1-2378 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2330 49 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 10/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.212 49 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 10/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2277 49 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2780 48 3 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2361 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2896 48 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 29/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2845 48 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 30/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3475 48 4 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 24/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3982 48 4 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 17/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3239 49 4 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 21/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3306 48 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 24/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3489 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3454 48 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 09/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3803 48 4 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 30/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3197 48 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 30/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4707 48 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 23/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4114 48 5 T7, CN 15h - 17h 18/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4761 48 5 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 13/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4554 48 5 T3, T5, T7 14h00-16h00 20/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.432 49 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 27/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4590 49 5 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 13/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4925 49 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 23/06/2023 Đăng ký
HSK 3-4 -HSKK
HSK4.4834 49 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4103 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4810 48 5 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 09/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4278 48 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4136 48 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.591 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 22/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.576 48 6 T7, CN 9h00-11h00 10/06/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.5891 59 6 T3,T5 9h00-11h00 20/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5957 59 6 T2, T4,T6 15h - 17h 23/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5608 59 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5687 59 6 T7, CN 14h-17h 17/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5613 49 6 T7, CN 15h - 17h 24/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.528 48 6 T3, T5, T6 14h00-16h00 23/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.54 49 6 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 13/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5705 49 6 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 17/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5304 48 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 21/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5960 48 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 23/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5117 48 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6440 49 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6801 49 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 28/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6361 49 7 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 10/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6614 49 7 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 15/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6167 49 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6570 49 7 T7, CN 14h00-16h00 10/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6445 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6620 48 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 14/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.615 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.626 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2023 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7742 49 8 T7, CN 14h00-16h00 17/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7405 49 8 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 09/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7452 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.778 49 8 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 10/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7120 48 8 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 20/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7333 49 8 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 15/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7287 48 8 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 09/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7819 48 8 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 29/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7277 48 8 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 16/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7884 49 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/06/2023 Đăng ký

Cơ sở 9 : Số 85E Nguyễn Khang, P. Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội (4 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1--HSKK.953 49 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/06/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-HSKK.9689 49 14 T2, T4,T6 14h00-16h00 30/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1--HSKK.9321 48 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 21/06/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1--HSKK.9815 48 14 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 21/06/2023 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ