Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Tiếng Trung trực tuyến (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
HSK4.0159 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/02/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0894 T3, T5, T7 20h30 - 22h30 22/02/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0782 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/02/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0451 T2, T4,T6 20h30 - 22h30 28/02/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0681 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0531 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
HSK4.0338 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0841 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/03/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK Trực tuyến
HSK5.0552 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 26/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0312 T2, T4,T6 20h30 - 22h30 08/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0554 T3, T5, T7 20h30 - 22h30 09/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0994 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/03/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0467 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1840 49 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 28/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1497 49 2 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1960 49 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1911 49 2 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 29/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1710 49 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 01/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1873 49 2 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 12/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1297 49 2 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 29/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2480 49 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 27/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2231 49 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 07/03/2024 Đăng ký
HSK5
HSK5.227 49 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 27/02/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2972 49 3 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.2839 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/02/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2958 49 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 01/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2295 49 3 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 04/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2485 49 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 23/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2533 49 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2433 49 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 22/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2313 49 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 23/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3306 49 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 06/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3767 49 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 05/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3636 49 4 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 02/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3382 49 4 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 04/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3828 49 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3159 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3665 49 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 15/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.4754 49 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4136 49 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 08/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.432 49 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 12/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.4881 49 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 28/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4909 49 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.468 49 5 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 14/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4241 49 5 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 09/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4265 49 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.48 49 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4458 49 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 18/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5355 49 6 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 05/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5871 49 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5891 49 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5613 49 6 T7, CN 15h - 17h 02/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5667 49 6 T2, T4,T6 15h - 17h 06/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5531 49 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 06/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5461 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5471 49 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 18/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5864 49 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 20/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.629 48 7 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 05/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6388 48 7 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 07/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6992 48 7 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 27/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6355 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 28/02/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6556 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6821 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 11/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6677 48 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 13/03/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5.660 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6892 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6134 48 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 18/03/2024 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7117 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7337 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7290 48 8 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 08/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7714 48 8 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 28/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7566 48 8 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 29/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7519 48 8 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 11/03/2024 Đăng ký
HSK5
HSK5.7885 48 8 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 18/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7271 48 8 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 20/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.726 48 8 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 22/03/2024 Đăng ký

Cơ sở 9 : Số 85E Nguyễn Khang, P. Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9529 48 14 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 16/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9908 48 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 09/03/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9849 48 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 15/03/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9665 48 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5-2.9903 48 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 26/02/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9602 48 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 08/03/2024 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ