Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Tiếng Trung trực tuyến (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
HSK4.0130 T2, T4,T6 9h00-11h00 05/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0174 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
HSK4.059 T3, T5, T7 19h30-21h30 01/06/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK Trực tuyến
HSK5.0714 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0518 T2, T4,T6 14h00-16h00 29/05/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0285 T3, T5, T7 20h30 - 22h30 08/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0951 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
HSK4.0650 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0164 T2, T4,T6 20h30 - 22h30 17/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0143 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/06/2024 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
HSK3-BY1-.0545 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5.1497 2 T2, T4,T6 18h00 - 20h00 27/05/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1252 2 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1780 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 27/05/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.172 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 03/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1633 2 T3,T5 19h30-21h30 06/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1254 2 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 07/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.1796 2 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 24/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK5
HSK5.227 3 T3,T5 19h45 - 21h45 25/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2623 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2856 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2906 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 03/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2475 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 14/06/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5.2847 3 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 05/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2344 3 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 03/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2166 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 18/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2225 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 11/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.239 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 22/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2511 3 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 25/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (5 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3615 4 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.3953 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 17/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3273 4 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3589 4 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 03/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.3777 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4241 5 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 18/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.48 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4234 5 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 31/05/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4707 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 21/06/2024 Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5.4749 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 21/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4808 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4874 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.4679 5 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 17/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
HSK5.5218 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 30/05/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5667 6 T2, T4,T6 15h - 17h 19/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.597 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 14/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5214 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 30/05/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5478 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 31/05/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5930 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 07/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.588 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.516 6 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 18/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.5894 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK5+HSKK
HSK5.660 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 26/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6701 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6130 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 05/06/2024 Đăng ký
HSK5
HSK5-.6384 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 07/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6727 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6296 7 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 20/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.6555 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 24/06/2024 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (4 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7812 8 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 28/05/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7265 8 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 04/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.7970 8 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.771 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/06/2024 Đăng ký

Cơ sở 9 : Số 85E Nguyễn Khang, P. Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9908 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 04/06/2024 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9785 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 03/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9786 14 T3, T5, T7 19h45 - 21h45 13/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9505 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 17/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9303 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 12/06/2024 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.9625 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 17/06/2024 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ