Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Tư vấn lộ trình miễn phí

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 2
BY2.102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT1.103 2 T7, CN 14h00-16h00 15/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.130 48 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT1.101 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/05/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.110 24 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.101 59 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.108 48 2 T7, CN 9h00-11h00 08/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.129 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.132 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.125 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.126 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 13/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.128 48 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.101 49 2 T2, T4,T6 17h30-19h30 10/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.105 49 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.127 49 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2348 24 3 T3,T5 19h30-21h30 13/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2385 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/05/2021 Đăng ký
Cấp tốc BOYA 1
CTBY1.2378 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 20/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.2330 49 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.211 49 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 20/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2369 48 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2345 48 3 T7, CN 9h00-11h00 16/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2335 48 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2392 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 28/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2368 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 17/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2367 48 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/05/2021 Đăng ký
Cấp tốc BOYA 1
CTBY1.2379 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2390 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.2334 59 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.2332 59 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT.2333 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 26/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT-3145 4 T3,T5 18h30 - 21h30 20/05/2021 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4-3184 25 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3202 48 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 20/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3203 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3192 48 4 T7, CN 9h00-11h00 22/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3186 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 25/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3201 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3188 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3197 49 4 T3,T5 18h30 - 21h30 20/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3205 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3172 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 1
BY1.4112 48 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4114 48 5 T7, CN 14h00-16h00 16/05/2021 Đăng ký
Boya 1
CTBY1.4128 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4100 48 5 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4066 48 5 T3,T5 18h - 20h 13/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4130 49 5 T3,T5 9h00-11h00 27/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 48 5 T3,T5 17h30-19h30 13/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 59 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4059 5 T3,T5 19h30-21h30 20/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4124 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4125 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4126 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4080 49 5 T3,T5 19h30-21h30 11/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 1
BY1.537 48 6 T7, CN 8h30-11h30 16/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.545 48 6 T3,T5 14h-17h 13/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.548 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.547 48 6 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.546 48 6 T3, T5, T7 17h45-19h15 08/05/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.550 48 6 T3,T5 8h30-11h30 18/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.508 49 6 T7, CN 14h00-16h00 09/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.510 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/05/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN
GT2.502 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.509 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/05/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.507 49 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/05/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GT1.504 59 6 T3,T5 9h00-11h00 15/05/2021 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.510 24 6 T7, CN 9h00-11h00 22/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (19 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.6156 24 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 12/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6148 24 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6146 24 7 T7, CN 9h00-11h00 15/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6144 48 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6100 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.6140 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6149 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.6098 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6143 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/04/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6124 48 7 T2, T4,T6 14h-17h 14/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6147 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6128 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6133 48 7 T7, CN 14h00-16h00 09/05/2021 Đăng ký
Giao tiếp phát triễn
GTPT.6099 48 7 T3, T5, T7 18h00-19h30 27/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6152 48 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 12/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6150 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6154 48 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 22/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6157 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h00 15/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6158 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/05/2021 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.7069 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7061 48 8 T7, CN 14h00-16h00 22/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7028 48 8 T7, CN 9h00-11h00 22/05/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7068 48 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7059 49 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/05/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB.761 59 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/05/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB.762 59 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/05/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN
GTPT.763 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/05/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7030 49 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/05/2021 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ