Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Tư vấn lộ trình miễn phí

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 2
BY2.102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/03/2021 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.103 25 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 04/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.116 48 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT1.101 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/03/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.110 24 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.101 59 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.108 48 2 T7, CN 9h00-11h00 13/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.119 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.115 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 04/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.118 48 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/03/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.103 49 2 T2, T4,T6 17h30-19h30 19/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.117 49 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 09/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.102 49 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/03/2021 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.2325 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2284 48 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 27/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2272 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 26/02/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.207 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/03/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2348 24 3 T3,T5 19h30-21h30 25/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2285 48 3 T3,T5 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.206 22 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2283 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2345 49 3 T7, CN 9h00-11h00 07/03/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.216 49 3 T3,T5 19h30-21h30 09/03/2021 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.2343 49 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/02/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4-3138 25 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3164 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3163 48 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3166 48 4 T7, CN 9h00-11h00 16/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3154 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/03/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3172 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/03/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 1
BY1.4063 48 5 T3,T5 19h30-21h30 11/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4100 48 5 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4066 48 5 T3,T5 18h - 20h 16/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4068 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4089 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4088 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/03/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.460 48 5 T3,T5 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 48 5 T3,T5 19h30-21h30 18/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4057 48 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/03/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4059 48 5 T3,T5 19h30-21h30 16/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4086 48 5 T7, CN 14h00-16h00 13/03/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 1
BY1.526 48 6 T7, CN 9h00-11h00 27/02/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.505 49 6 T7, CN 14h00-16h00 27/02/2021 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.505 24 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/02/2021 Đăng ký
GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN
GT2.502 59 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.524 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/03/2021 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.531 23 6 T7, CN 9h00-11h00 07/03/2021 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.507 24 6 T3, T5, T7 18h00-19h30 06/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.528 23 6 T3,T5 8h30-11h30 18/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.525 48 6 T3, T5, T7 18h00-19h30 13/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.512 48 6 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/03/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.503 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/03/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.529 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/03/2021 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.6119 23 7 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6112 23 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 22/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6105 23 7 T7, CN 9h00-11h00 14/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6113 48 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 02/03/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6100 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6134 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/03/2021 Đăng ký
Giao tiep phat trien
GTPT.6111 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6127 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.6135 48 7 T7, CN 14h00-16h00 28/02/2021 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.772 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7026 48 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 22/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7035 48 8 T7, CN 14h00-16h00 14/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7028 48 8 T7, CN 9h00-11h00 14/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7025 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.780 48 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 09/03/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7027 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/02/2021 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ