Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

108 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
T1-3.0833 48 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/02/2023 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0576 24 1 T2, T4,T6 20h - 21h30 13/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
T4.0593 49 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 01/02/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0377 48 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0203 48 1 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0790 48 1 T2, T4,T6 20h - 22h 10/02/2023 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0196 48 1 T2, T4,T6 9h00-11h00 22/02/2023 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0983 24 1 T2, T4,T6 14h - 15h30 17/02/2023 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
VIP-T3.0825 24 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/01/2023 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (24 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
PX1-101 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp nâng cao
PX1.101 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1950 48 2 T7, CN 9h00-11h00 04/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1119 49 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1840 49 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1837 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/02/2023 Đăng ký
CTBY1
CT HSK3 (BY1).167 48 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023 Đăng ký
Phản Xạ Trung Cao Cấp
PX1-102 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/04/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1517 49 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 06/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBT-102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 16/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1949 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1796 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 07/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1640 49 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 15/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.1857 48 2 T7, CN 14h00-16h00 13/02/2023 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.1163 48 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/03/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
CT HSK4+ HSKK.1170 49 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023 Đăng ký
CTBY2
CTBY2.1541 49 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 28/02/2023 Đăng ký
Phản Xạ Trung Cao Cấp
PXTC1.1264 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 21/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1161 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1760 48 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1759 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 03/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1--HSKK.1641 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-HSKK.1127 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2130 49 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 10/02/2023 Đăng ký
HSK5
HSK5.2762 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).2755 48 3 T7, CN 9h00-11h00 07/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-2345 48 3 T7, CN 9h00-11h00 12/02/2023 Đăng ký
CTBY1
CTBY1-2378 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 21/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.207 49 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2330 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2530 48 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-2368 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).2960 48 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.2332 59 3 T3, T5, T7 18h00-19h30 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).291 48 3 T3,T5 18h-21h 24/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2507 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2277 49 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 13/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2262 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2110 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2352 49 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (32 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4
HN4-3184 25 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3239 49 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3631 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-3186 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.316 48 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 25/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-3172 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 22/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3768 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 22/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
CTBY1-.3187 48 4 T2, T4,T6 8h30-11h30 27/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3626 59 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/02/2023 Đăng ký
HSK5
HSK5-.3983 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/02/2023 Đăng ký
Phản Xạ Sơ cấp
PX1-.3133 59 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3849 48 4 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
CTBY2.3106 49 4 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3184 48 4 T7, CN 14h00-16h00 11/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3441 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3605 48 4 T3, T5, T7 18h00-19h30 23/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3644 49 4 T7, CN 9h00-11h00 25/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3122 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-3345 49 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3351 48 4 T3,T5 17h45-19h15 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3686 48 4 T3,T5 8h30-11h30 21/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3186 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.396 48 4 T7, CN 9h00-11h00 18/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3890 48 4 T3,T5 19h30-21h30 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3889 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.311 48 4 T3,T5 9h00-11h00 16/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3582 48 4 T3,T5 14h00-16h00 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3837 48 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3807 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3528 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 27/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3306 48 4 T3, T5, T7 17h45-19h15 28/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1-2
CTBY1-4128 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.4046 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 07/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 59 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4707 48 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4082 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4114 48 5 T7, CN 15h - 17h 11/02/2023 Đăng ký
HSK5
HN5.4104 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4655 48 5 T7, CN 9h00-11h00 12/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4554 48 5 T3, T5, T7 15h - 17h 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4606 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 28/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.4925 49 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.432 49 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4315 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4221 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4253 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4590 49 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4356 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4604 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
CTBY1
CTBY1.5262 48 6 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/02/2023 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0145 49 6 T7, CN 14h00-16h00 18/02/2023 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.5891 59 6 T3,T5 9h00-11h00 21/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5708 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 20/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.572 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5662 48 6 T7, CN 9h00-11h00 11/02/2023 Đăng ký
HSK5
HSK5.5244 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/03/2023 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
HSK5.5218 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/03/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5487 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/03/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5809 49 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5999 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5613 49 6 T7, CN 15h - 17h 11/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5753 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5194 48 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 17/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5626 49 6 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5890 49 6 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 06/03/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5565 48 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 28/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (19 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.6573 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/02/2023 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.6989 48 7 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6643 48 7 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6231 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6371 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6711 48 7 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6964 49 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 16/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6163 49 7 T7, CN 8h30 - 10h30 18/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6591 48 7 T7, CN 9h00-11h00 25/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6896 49 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.698 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.633 48 7 T7, CN 14h00-16h00 18/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6767 48 7 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6563 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6652 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6814 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6392 48 7 T3, T5, T7 17h45-19h15 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6837 48 7 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 28/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6811 48 7 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 24/02/2023 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (20 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.79 48 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.7914 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.7987 48 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/02/2023 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.7538 48 8 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7996 48 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 18/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7198 49 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7742 49 8 T7, CN 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7568 49 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7323 49 8 T7, CN 9h00-11h00 25/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7460 49 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 14/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7324 49 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 23/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7321 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7501 48 8 T7, CN 9h00-11h00 11/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7495 48 8 T7, CN 14h00-16h00 18/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7373 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7364 48 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7108 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7722 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7895 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7560 48 8 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 27/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP.. Ninh Bình (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
CTBY1.8797 48 10 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 22/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.8437 48 10 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1.825 48 10 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 16/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
GTCB.833 48 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/02/2023 Đăng ký
BOYA 2
BY2.831 48 10 T3, T5, T7 17h30-19h30 24/02/2023 Đăng ký
BOYA 2
BY2.820 49 10 T3, T5, T7 8h30 - 10h30 23/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1.8149 48 10 T3, T5, T7 17h45-19h15 20/02/2023 Đăng ký
BOYA 1
BY1.846 48 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 9 : Số 85E Nguyễn Khang, P. Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9203 48 14 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9429 49 14 T2, T4,T6 17h30-19h30 27/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-HSKK.9437 49 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 22/02/2023 Đăng ký
Tiếng Trung cấp tốc 1
HSK3(BY1) +HSKK.9580 48 14 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 (BY1) +HSKK.9254 48 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/02/2023 Đăng ký
HSK3
HSK3-BY1-CT.9830 24 14 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 22/02/2023 Đăng ký
HSK4
HSK4.9360 25 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/02/2023 Đăng ký
HSK5
HSK5.9294 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 24/02/2023 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-HSKK.9300 49 14 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 (BY1) + HSKK.983 48 14 T3, T5, T7 9h00-11h00 16/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1 HSKK .9686 48 14 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1----HSKK.9730 48 14 T2, T4,T6 19h45 - 21h45 27/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1----HSKK.9848 48 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 17/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1----HSKK.9283 48 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 14/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-HSKK.9695 48 14 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1----HSKK.9466 48 14 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3--BY1----HSKK.9408 48 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/02/2023 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ