Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

108 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0417 48 1 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/10/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0946 62 1 T3, T5, T7 9h-10h30 11/10/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0909 62 1 T3, T5, T7 20h - 21h30 06/10/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0615 62 1 T2, T4,T6 14h - 15h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0908 48 1 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0477 48 1 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/10/2022 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0956 48 1 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/10/2022 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.085 48 1 T2, T4,T6 20h30 - 22h30 19/10/2022 Đăng ký
HSK3(BY1)+HSKK Trực tuyến
BY1.0802 48 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
T4.0635 49 1 T2, T4,T6 20h - 22h 19/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
T4.0796 49 1 T3, T5, T7 20h - 22h 18/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
T4.0361 49 1 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/10/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2-1-3.0461 23 1 T2, T4,T6 19h - 20h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
T4.0890 48 1 T2, T4,T6 14h00-16h00 24/10/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2-1-3.0112 23 1 T3, T5, T7 19h30-21h00 11/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK Trực tuyến
T4.0701 49 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/10/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0599 24 1 T2, T4,T6 20h - 21h30 07/10/2022 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
HSK5.0466 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/10/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0833 23 1 T2, T4,T6 20h - 21h30 12/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.0655 48 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.0358 48 1 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (33 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
PX1-101 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1252 48 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 17/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp nâng cao
PX1.101 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1238 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 08/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1818 48 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1714 48 2 T7, CN 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1950 48 2 T7, CN 9h00-11h00 16/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1119 49 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1840 49 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1837 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 22/10/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.167 48 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/10/2022 Đăng ký
Phản Xạ Trung Cao Cấp
PX1-102 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1517 49 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBT-102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1317 48 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/09/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1949 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1363 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1796 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 27/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.175 49 2 T7, CN 9h00-11h00 22/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1640 49 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1857 48 2 T7, CN 14h00-16h00 16/10/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.1163 48 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 21/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.1896 49 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022 Đăng ký
CTBY2
CTBY2.1170 49 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/10/2022 Đăng ký
CTBY2
CTBY2.1541 49 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 11/10/2022 Đăng ký
Phản Xạ Giao Tiếp Cao Cấp
PXCC1.1390 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022 Đăng ký
Phản Xạ Trung Cao Cấp
PXTC1.1264 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1810 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1553 48 2 T2, T4,T6 17h30-19h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.1134 48 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1188 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.1127 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2130 49 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/10/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5.2762 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).2755 48 3 T7, CN 9h00-11h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-2345 48 3 T7, CN 9h00-11h00 16/10/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1-2378 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 14/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.207 49 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.211 49 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2330 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2522 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 19/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.2373 49 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-BY2.2352 49 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2763 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1)-2368 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).2960 48 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.2450 48 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.2332 59 3 T3, T5, T7 18h00-19h30 03/11/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3(BY1).291 48 3 T3,T5 18h-21h 27/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1-.2817 48 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (29 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4
HN4-3184 25 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3239 49 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 22/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-.3396 49 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3631 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-3186 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 21/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.316 48 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-3172 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3768 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
CTBY1-.3187 48 4 T2, T4,T6 8h30-11h30 21/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3831 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3626 59 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/10/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5-.3983 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/10/2022 Đăng ký
Phản Xạ Sơ cấp
PX1-.3133 59 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3849 48 4 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
CTBY2.3106 49 4 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 21/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3184 48 4 T7, CN 14h00-16h00 22/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3441 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3605 48 4 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3588 48 4 T3, T5, T7 17h45-19h15 15/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-.3644 49 4 T7, CN 9h00-11h00 22/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
CTBY1.3699 48 4 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3690 48 4 T7, CN 9h00-11h00 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3122 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1--.3334 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2-3345 49 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/10/2022 Đăng ký
GS 1:1
BY1-.3160 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3351 48 4 T3,T5 17h45-19h15 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1-.3686 48 4 T3,T5 8h30-11h30 19/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1-2
CTBY1-4128 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 59 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.4213 49 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4082 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 18/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4114 48 5 T7, CN 15h - 17h 16/10/2022 Đăng ký
HSK5
HN5.4104 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4655 48 5 T7, CN 9h00-11h00 16/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
CTBY1.4661 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4209 48 5 T2, T4,T6 15h - 17h 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4606 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 05/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.4925 49 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.4642 49 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.432 49 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4557 48 5 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4905 48 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4532 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.4582 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
CTBY1
CTBY1.5262 48 6 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0145 49 6 T7, CN 14h00-16h00 22/10/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.5891 59 6 T3,T5 9h00-11h00 25/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.597 49 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 07/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5255 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5662 48 6 T7, CN 9h00-11h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5885 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.5601 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5684 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5119 49 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 08/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5259 48 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 21/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5798 48 6 T3, T5, T7 20h - 21h30 08/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5125 48 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 14/10/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5.5244 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5694 48 6 T7, CN 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5432 48 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/10/2022 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
HSK5.5218 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5400 48 6 T2, T4,T6 15h - 17h 19/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.5487 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5912 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.5417 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 15/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (20 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.6131 49 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.6854 49 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 24/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6773 48 7 T7, CN 14h00-16h00 08/10/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.6989 48 7 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6643 48 7 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6399 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6627 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6711 48 7 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6247 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6964 49 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.681 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6163 49 7 T7, CN 8h30 - 10h30 31/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6591 48 7 T7, CN 9h00-11h00 16/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6254 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6379 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6498 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.6896 49 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6430 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6774 48 7 T3, T5, T7 17h45-19h15 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.6290 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/10/2022 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (27 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.79 48 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 25/10/2022 Đăng ký
HSK1
GIAO-TIEP-HSK1.7255 22 8 T2, T4,T6 20h - 21h30 28/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
BY2.744 49 8 T2, T4,T6 17h30-19h30 26/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.7914 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.7987 48 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/10/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7635 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/10/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.7538 48 8 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7996 48 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 29/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
BY1.795 48 8 T7, CN 14h00-16h00 16/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7598 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7198 49 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7105 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.754 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7742 49 8 T7, CN 14h00-16h00 22/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7568 49 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7323 49 8 T7, CN 9h00-11h00 29/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7460 49 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 13/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7324 49 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 18/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.7834 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7321 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7729 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
GS1-1-.7931 48 8 T3,T5 9h00-11h00 27/09/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7885 48 8 T2, T4,T6 17h30-19h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7256 48 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 18/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7501 48 8 T7, CN 9h00-11h00 29/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3.7235 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/10/2022 Đăng ký
HSK4
BY2.778 25 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP.. Ninh Bình (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
CTBY1.8797 48 10 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 17/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.8437 48 10 T2, T4,T6 14h00-16h00 18/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.825 48 10 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 19/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
GTCB.833 48 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 13/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.8149 48 10 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.846 48 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 18/10/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.878 48 10 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 12/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 9 : Số 85E Nguyễn Khang, P. Yên Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội (27 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
HSK3
HSK3-BY1.9768 24 14 T2, T4,T6 17h30-19h30 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.9671 48 14 T7, CN 14h00-16h00 25/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.9164 48 14 T7, CN 9h00-11h00 15/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
CT-HSK3-BY1.9154 48 14 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 26/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
CT-HSK3-BY1.940 48 14 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 10/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9322 48 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.9606 48 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 03/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9203 48 14 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4.9702 49 14 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.984 48 14 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/09/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.9340 48 14 T2, T4,T6 17h30-19h30 08/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3 BY1.9191 48 14 T3, T5, T7 17h30-19h30 13/10/2022 Đăng ký
Ôn thi HSK4
HSK4.9429 14 T2, T4,T6 17h30-19h30 14/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9262 48 14 T3, T5, T7 8h30 - 10h30 15/10/2022 Đăng ký
Ôn thi HSK4
HSK4-9429 14 T2, T4,T6 17h30-19h30 28/09/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9132 48 14 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/10/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5.942 14 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/10/2022 Đăng ký
HSK4 + HSKK
HSK4-HSKK.9437 49 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9652 48 14 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/09/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9208 48 14 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9696 48 14 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/10/2022 Đăng ký
Tiếng Trung cấp tốc 1
HSK3-BY1.9580 48 14 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/10/2022 Đăng ký
HSK3 (BY1)+ HSKK
HSK3-BY1.9254 48 14 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/10/2022 Đăng ký
HSK3
HSK3-BY1-CT.9830 24 14 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 19/10/2022 Đăng ký
HSK4
HSK4.9505 25 14 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/10/2022 Đăng ký
HSK4
HSK4.9360 25 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/10/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5.9294 14 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 17/10/2022 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ