Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (43 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0717 23 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0227 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 28/06/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0946 62 T3, T5, T7 9h-10h30 12/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0184 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3-1-3.081 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 11/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0662 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 15/07/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.875 62 T2, T4,T6 14h00-16h00 06/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0363 23 T3, T5, T7 19h30-21h00 12/07/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.0608 25 T3, T5, T7 19h - 20h30 29/06/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0229 22 T2, T4,T6 9h-10h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.0574 62 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.0160 62 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/07/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.0575 25 T3, T5, T7 20h - 21h30 23/06/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.0652 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.0597 48 T3, T5, T7 19h - 21h 07/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0978 62 T2, T4,T6 9h-10h30 15/07/2022 Đăng ký
Chinh phục Giao tiếp HSK6
T6839 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0734 49 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0479 24 T3, T5, T7 20h - 21h30 09/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0757 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 08/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1-1-3.0756 22 T2, T4,T6 9h-10h30 11/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0997 23 T3, T5, T7 14h - 15h30 30/06/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0811 62 T2, T4,T6 19h - 20h30 08/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0125 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 08/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
VIP-T1.0710 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 29/06/2022 Đăng ký
Bứt phá Giao tiếp HSK5
T5.0268 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 11/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0664 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 30/06/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0700 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 29/06/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0144 62 T2, T4,T6 9h-10h30 24/06/2022 Đăng ký
Về đích Giao tiếp HSK4
T4.0882 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 13/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3-1-3.0145 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0657 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1-3.0265 62 T3, T5, T7 19h - 20h30 12/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0846 62 T2, T4,T6 14h - 15h30 04/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0626 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 27/06/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0374 62 T2, T4,T6 19h - 20h30 06/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0988 62 T2, T4,T6 19h - 20h30 08/07/2022 Đăng ký
Tăng tốc Giao tiếp HSK3
T3.0299 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0202 62 T2, T4,T6 21h - 22h30 13/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0691 62 T3, T5, T7 9h-10h30 14/07/2022 Đăng ký
Khởi động Giao tiếp HSK1
T1.0342 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0520 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 20/07/2022 Đăng ký
Vượt chướng ngại vật Giao...
T2.0735 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 09/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (25 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
PX1-101 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1252 48 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp nâng cao
PX1.101 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/06/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1238 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BOYA-1.1505 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.1818 48 2 T3, T5, T7 17h45-19h15 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1714 48 2 T7, CN 14h00-16h00 10/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1950 48 2 T7, CN 9h00-11h00 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1697 48 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1223 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-108 48 2 T7, CN 9h00-11h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1583 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.1119 49 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.1840 49 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1837 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 28/07/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.167 48 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1608 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BOYA1.1431 48 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-126 62 2 T2, T4,T6 17h30-19h30 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-105 49 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/07/2022 Đăng ký
Phản Xạ Trung Cao Cấp
PX1-102 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 27/06/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.1517 49 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 20/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1892 48 2 T7, CN 9h00-11h00 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.1127 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 07/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (23 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 2
BY2.2130 49 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/07/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5.2762 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 21/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2379 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2755 48 3 T7, CN 9h00-11h00 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2549 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.2265 49 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-2345 48 3 T7, CN 9h00-11h00 03/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.291 48 3 T3,T5 18h-21h 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2430 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-2385 48 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 07/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.2332 59 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 28/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-2368 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 16/07/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1-2378 48 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 13/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-2286 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 18/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-207 49 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-211 49 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-2330 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 01/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2981 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2960 48 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 07/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2169 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 24/06/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2334 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2241 48 3 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2925 48 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (29 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4-3184 25 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 07/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-.3239 49 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3202 48 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 27/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-.3396 49 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3631 48 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3186 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.316 48 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-.3566 49 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3197 49 4 T3,T5 18h30 - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3172 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3768 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
CTBY1-.3187 48 4 T2, T4,T6 8h30-11h30 07/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB-.3626 59 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3699 48 4 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 07/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3825 48 4 T7, CN 9h00-11h00 09/07/2022 Đăng ký
HSK5
HSK5-.3983 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/07/2022 Đăng ký
Phản Xạ Sơ cấp
PX1-.3133 59 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3200 59 4 T7, CN 9h00-11h00 22/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3207 48 4 T2, T4,T6 18h00-19h30 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1--.3849 48 4 T3, T5, T7 18h00-19h30 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.326 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3167 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3894 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3203 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3467 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 01/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
CTBY2.3106 49 4 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.3184 48 4 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-.387 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (15 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1-2
CTBY1-4128 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/07/2022 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 12/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 59 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.4213 49 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4082 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4114 48 5 T7, CN 15h - 17h 09/07/2022 Đăng ký
HSK5
HN5.4104 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4655 48 5 T7, CN 9h00-11h00 10/07/2022 Đăng ký
GS 1:1
GS1.4996 48 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4756 48 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.444 48 5 T3, T5, T7 9h00-11h00 30/06/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4594 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4285 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.4339 49 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.4355 48 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (22 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
CTBY1
CTBY1.5262 48 6 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.5555 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 20/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.0145 49 6 T7, CN 14h00-16h00 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5416 48 6 T3,T5 8h30-11h30 12/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.5532 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/07/2022 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.5891 59 6 T3,T5 9h00-11h00 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5182 48 6 T3, T5, T7 14h00-16h00 12/07/2022 Đăng ký
HSK5
T5.578 6 T7, CN 9h00-11h00 25/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.594 48 6 T7, CN 14h-17h 02/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5934 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.510 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.5804 49 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 02/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5538 48 6 T3, T5, T7 17h45 - 19h30 23/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5476 48 6 T2, T4,T6 15h - 17h 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5796 48 6 T7, CN 8h30-11h30 10/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5556 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5793 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5451 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.5772 48 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.597 49 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5562 48 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 13/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.5130 48 6 T2, T4,T6 17h45 - 19h30 13/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - TP.HCM (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 2
BY2.6131 49 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 08/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2-6100 49 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6213 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6410 48 7 T3, T5, T7 18h00-19h30 12/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6768 48 7 T3, T5, T7 9h00-11h00 23/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6299 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6908 48 7 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/06/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6334 48 7 T3, T5, T7 17h45-19h15 25/06/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6208 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 27/06/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6854 49 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6345 49 7 T7, CN 9h00-11h00 11/07/2022 Đăng ký
CTBY1
BY1.6190 48 7 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6688 48 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6832 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6171 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6528 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6773 48 7 T7, CN 14h00-16h00 23/07/2022 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (29 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.79 48 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 12/07/2022 Đăng ký
HSK1
GIAO-TIEP-HSK1.7255 22 8 T2, T4,T6 20h - 21h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7751 49 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7834 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.744 49 8 T2, T4,T6 17h30-19h30 18/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7412 49 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7568 49 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7323 49 8 T7, CN 9h00-11h00 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7460 49 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7324 49 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7547 48 8 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7742 49 8 T7, CN 14h00-16h00 17/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7361 48 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1-7060 48 8 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.754 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 16/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7940 48 8 T7, CN 9h00-11h00 09/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7790 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7387 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7914 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 18/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7987 48 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7635 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7101 48 8 T2, T4,T6 14h00-16h00 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7134 49 8 T3, T5, T7 14h-17h 05/07/2022 Đăng ký
CTBY1
CTBY1.7538 48 8 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7991 48 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 05/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7929 49 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 19/07/2022 Đăng ký
Phản Xạ Sơ cấp
PXSC1.7864 59 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7982 48 8 T2, T4,T6 17h30-19h30 06/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7827 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP.. Ninh Bình (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.8729 48 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 20/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
CTBY1.8797 48 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 26/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.830 48 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.8437 48 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.825 48 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 19/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
GTCB.833 48 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 15/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.831 48 T3, T5, T7 17h30-19h30 28/07/2022 Đăng ký
BOYA 2
BY2.832 49 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 21/07/2022 Đăng ký
BOYA 1
BY1.8532 48 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/07/2022 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ