Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Tư vấn lộ trình miễn phí

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (15 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 2
BY2.102 49 2 T3,T5 19h30-21h30 17/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.113 23 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/11/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.108 24 2 T3,T5 19h30-21h30 10/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.103 48 2 T2, T4,T6 18h00-19h30 06/11/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.109 24 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.101 59 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.139 22 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 06/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.108 48 2 T7, CN 9h00-11h00 15/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.102 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 10/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.101 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 05/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.104 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 19/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.109 48 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.106 48 2 T7, CN 14h00-16h00 15/11/2020 Đăng ký
Boya 2
BY2.101 49 2 T2, T4,T6 17h30-19h30 20/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.215 59 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.214 59 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.216 48 3 T3,T5 19h30-21h30 08/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2258 48 3 T3, T5, T7 17h45-19h15 19/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.203 48 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 02/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.206 48 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 18/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2257 22 3 T3,T5 19h30-21h30 17/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.201 48 3 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.211 49 3 T2, T4,T6 14h00-16h00 25/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.213 59 3 T3,T5 19h30-21h30 17/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.2248 48 3 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.213 48 3 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.207 49 3 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2243 24 3 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.212 49 3 T3,T5 19h30-21h30 04/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.2246 49 3 T3,T5 19h30-21h30 03/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.3138 25 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.3151 59 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 23/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.3148 59 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.3147 49 4 T3,T5 19h30-21h30 24/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3132 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 12/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3155 48 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 09/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3134 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 07/12/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.3136 49 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3154 49 4 T2, T4,T6 14h00-16h00 23/12/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.3151 49 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/12/2020 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 49 4 T3,T5 19h30-21h30 24/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (23 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4025 22 5 T7, CN 14h00-16h00 13/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4063 48 5 T3,T5 19h30-21h30 17/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.450 23 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/11/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.451 22 5 T7, CN 9h00-11h00 12/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4058 48 5 T7, CN 9h00-11h00 19/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.484 24 5 T2, T4,T6 19h30-21h00 09/11/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.485 24 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/10/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4065 48 5 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4042 48 5 T3,T5 17h30-19h30 12/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4043 48 5 T3,T5 19h30-21h30 10/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4044 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/11/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.4062 23 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4048 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.4060 24 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4066 48 5 T3,T5 18h - 20h 24/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4068 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/12/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.4069 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.4061 23 5 T3,T5 17h30-19h30 10/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.4031 23 5 T3,T5 17h30-19h30 17/12/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.460 23 5 T3,T5 19h30-21h30 22/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4057 23 5 T3, T5, T7 8h30 - 10h30 29/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 23 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/12/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4059 23 5 T3,T5 19h30-21h30 29/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 2
BY2.504 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.505 24 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.506 24 6 T3, T5, T7 18h00-19h30 28/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.524 23 6 T3, T5, T7 18h00-19h30 17/11/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GT1.501 59 6 T3,T5 9h00-11h00 17/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.505 48 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.508 48 6 T7, CN 14h00-16h00 15/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.509 48 6 T7, CN 9h00-11h00 22/11/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GT1.502 59 6 T3, T5, T7 18h00-19h30 24/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.506 48 6 T2, T4,T6 18h00-19h30 09/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.507 48 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/11/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN
GT2.501 59 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/11/2020 Đăng ký
Boya 2
BY2.505 49 6 T7, CN 14h00-16h00 14/11/2020 Đăng ký
Boya 2
BY2.503 49 6 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.506 23 6 T2, T4,T6 18h00-19h30 09/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.528 23 6 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.527 23 6 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.6096 23 7 T3,T5 19h30-21h00 10/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6092 23 7 T7, CN 14h00-16h00 08/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp phát triễn
GTPT.6099 23 7 T3, T5, T7 18h00-19h30 24/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.6079 23 7 T2, T4,T6 19h30-21h00 04/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6068 23 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 04/11/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6100 23 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 13/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.6098 23 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.6069 23 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/11/2020 Đăng ký
BOYA 2
BY2.6091 23 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.6095 23 7 T7, CN 9h00-11h00 07/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.6097 23 7 T3,T5 17h45-19h15 17/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.6071 23 7 T3, T5, T7 18h00-19h30 07/11/2020 Đăng ký
Boya 1
BY1.6086 23 7 T3,T5 18h - 20h 05/11/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.737 48 8 T7, CN 9h00-11h00 15/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.735 48 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 03/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.733 48 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 05/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.755 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7016 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.734 48 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 13/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.757 23 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.758 24 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 21/11/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB.761 59 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/11/2020 Đăng ký
BOYA 1
BY1.754 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 17/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.798 23 8 T7, CN 14h00-16h00 07/11/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.728 23 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 11/11/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB.762 59 8 T3, T5, T7 17h45-19h15 28/11/2020 Đăng ký
 
Từ ngày 26/11 - 30/11 - SOFL ưu đãi giảm 50% học phí