Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.141 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.113 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.110 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.108 T3,T5 19h30-21h30 20/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.109 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.142 T2, T4,T6 18h00-19h30 26/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.138 T3,T5 19h30-21h30 15/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.131 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.139 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.140 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.2201 T2, T4,T6 19h30-21h00 16/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.2199 T3,T5 17h30-19h30 20/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2197 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2150 T3, T5, T7 18h00-19h30 08/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.2200 T7, CN 9h00-11h00 17/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.2189 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.2164 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3116 T3,T5 17h30-19h30 08/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3117 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3128 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.3112 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.3120 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 5
HN5 .3101 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.3091 T3, T5, T7 9h00-11h00 08/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.3113 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4023 T3,T5 19h30-21h30 06/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4025 T7, CN 14h00-16h00 11/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.451 T7, CN 9h00-11h00 10/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.458 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
CT4.487 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4041 T2, T4,T6 18h00-19h30 19/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4040 T3,T5 17h30-19h30 20/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4013 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 16/09/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4035 T2, T4,T6 19h30-21h00 16/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.484 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.485 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.4014 T7, CN 14h00-16h00 10/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.460 T3,T5 19h30-21h30 06/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.505 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.558 T7, CN 9h00-11h00 10/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.566 T3, T5, T7 18h00-19h30 10/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.562 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.563 T3, T5, T7 19h30-21h30 31/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.564 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.565 T7, CN 14h00-16h00 18/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.523 T7, CN 14h00-16h00 04/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.525 T7, CN 9h00-11h00 24/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.504 T3, T5, T7 18h00-19h30 27/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.524 T3, T5, T7 18h00-19h30 29/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6078 T3, T5, T7 19h30-21h00 13/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.6081 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6066 05/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6006 T7, CN 9h00-11h00 17/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.6079 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6000 T2, T4,T6 14h00-16h00 07/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.697 T7, CN 14h00-16h00 10/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.675 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6076 T2, T4,T6 18h00-19h30 05/10/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.6077 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/10/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (5 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.798 T7, CN 14h00-16h00 10/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.705 T3, T5, T7 19h30-21h00 03/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.760 T3, T5, T7 18h00-19h30 03/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.7008 T7, CN 9h00-11h00 03/10/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.709 T7, CN 14h00-16h00 03/10/2020 Đăng ký
 
Mừng sinh nhật SOFL 12 tuổi - Giảm 30% học phí