Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (28 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1857 62 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 2 -...
T4833 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 2 -...
T4852 62 T3, T5, T7 19h30-21h00 26/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 1 -...
T3805 62 T3, T5, T7 14h - 15h30 19/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1859 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 18/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp cao cấp 1 -...
T5813 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp cao cấp 2 -...
T6839 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 15/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1846 62 T3, T5, T7 9h-10h30 16/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2836 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 14/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1856 T3, T5, T7 19h - 20h30 14/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1873 62 T2, T4,T6 19h - 20h30 25/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2853 62 T2, T4,T6 14h - 15h30 13/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1861 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 13/10/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2827 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T1-3863 62 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2869 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 23/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 2 -...
T4871 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 23/10/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1870 62 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/10/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2868 62 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
VIPT1874 62 T2, T3, T4, T5, T6 9h-10h30 21/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 2 - HSK2
T2860 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 20/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1865 62 T2, T4,T6 20h - 21h30 20/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1864 62 T3, T5, T7 9h-10h30 19/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
VIPT1873 62 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 15h30 15/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp Trung cấp 2 -...
T4875 62 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/11/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T2862 62 T2, T4,T6 19h30-21h00 18/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1-3801 62 T3, T5, T7 21h - 22h30 12/10/2021 Đăng ký
Giao tiếp sơ cấp 1 - HSK1
T1866 62 T3, T5, T7 20h - 21h30 19/10/2021 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB1.102 59 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.130 22 2 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/11/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBT.101 59 2 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/11/2021 Đăng ký
Boya2
BY2.105 49 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.135 48 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.126 48 2 T3, T5, T7 17h30-19h30 30/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.127 48 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/11/2021 Đăng ký
Boya2
BY2.102 49 2 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.132 48 2 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.134 48 2 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.131 48 2 T3, T5, T7 9h00-11h00 27/11/2021 Đăng ký
Boya1
BY1.108 48 2 T7, CN 9h00-11h00 27/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6 Ngõ 250 Nguyễn Xiển- Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Giao tiếp phát triển
GTPT-3145 4 T3,T5 18h30 - 21h30 30/11/2021 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4-3184 25 4 T3, T5, T7 9h00-11h00 25/11/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3202 48 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/11/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3192 48 4 T7, CN 9h00-11h00 21/11/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3186 48 4 T3, T5, T7 17h30-19h30 25/11/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1-3188 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/11/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3197 49 4 T3,T5 18h30 - 21h30 23/11/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2-3172 49 4 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1-3213 48 4 T2, T4,T6 17h45-19h15 25/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1-3205 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1-3209 48 4 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1-3210 48 4 T3, T5, T7 19h30-21h30 23/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 1
BY1.4112 48 5 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4114 48 5 T7, CN 14h-17h 20/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4100 48 5 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4066 48 5 T3,T5 18h - 20h 23/11/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4046 48 5 T3, T5, T7 17h30-19h30 23/11/2021 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.4058 59 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4126 48 5 T2, T4,T6 19h30-21h30 22/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4124 48 5 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/11/2021 Đăng ký
CT Boya1
CTBY1.4128 48 5 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 24/11/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.4125 48 5 T2, T4,T6 17h45-19h15 25/11/2021 Đăng ký
Hán ngữ 5
HN5.4104 48 5 T2, T4,T6 18h00-19h30 30/11/2021 Đăng ký
Boya 2
BY2.4080 49 5 T3,T5 19h30-21h30 16/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.554 48 6 T3, T5, T7 17h45-19h15 12/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.511 49 6 T7, CN 14h00-16h00 15/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.558 48 6 T7, CN 8h30-11h30 14/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.556 48 6 T2, T4,T6 17h45-19h15 09/08/2021 Đăng ký
GT Phát Triển
GT2.502 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 10/08/2021 Đăng ký
GT Cơ Bản
GT1.504 59 6 T3,T5 9h00-11h00 12/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.513 49 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 10/08/2021 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.510 24 6 T7, CN 9h00-11h00 14/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.512 49 6 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.553 48 6 T3,T5 14h-17h 19/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.510 49 6 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.557 48 6 T7, CN 16h-18h 07/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.555 48 6 T3, T5, T7 19h30-21h30 03/08/2021 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Boya 2
BY2.6100 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/08/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6160 48 7 T3, T5, T7 17h30-19h30 29/07/2021 Đăng ký
GT Cơ Bản
GTCB.6098 59 7 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/07/2021 Đăng ký
GT Phát Triễn
GTPT.6099 7 T3, T5, T7 18h00-19h30 31/07/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6163 48 7 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/07/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6172 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/07/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6149 48 7 T3, T5, T7 19h30-21h30 10/08/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6173 48 7 T2, T4,T6 17h45-19h15 28/07/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6156 48 7 T2, T4,T6 17h30-19h30 11/08/2021 Đăng ký
Boya 1
BY1.6166 48 7 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/08/2021 Đăng ký

Cơ sỏ 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
BOYA 1
BY1.7078 48 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 11/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7061 48 8 T7, CN 14h00-16h30 16/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7028 48 8 T7, CN 9h00-11h30 21/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7064 49 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7030 49 8 T2, T4,T6 17h45-19h15 18/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7059 49 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/08/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.7075 49 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 26/08/2021 Đăng ký
GT CƠ BẢN
GTCB.761 59 8 T2, T4,T6 9h00-11h00 27/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7072 48 8 T3, T5, T7 17h30-19h30 14/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7079 48 8 T3, T5, T7 19h30-21h30 19/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7074 48 8 T2, T4,T6 9h00-11h30 11/08/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.7073 48 8 T2, T4,T6 19h30-21h30 18/08/2021 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP.. Ninh Bình (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp Tốc BOYA 1
CTBY1.823 48 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 23/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.824 48 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.825 48 T3, T5, T7 15h - 17h 29/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.826 48 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.827 48 T2, T4,T6 17h45-19h15 28/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.828 48 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.829 48 T3, T5, T7 17h45-19h15 27/07/2021 Đăng ký
BOYA 1
BY1.830 48 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/07/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.831 49 T2, T4,T6 17h45-19h15 28/07/2021 Đăng ký
BOYA 2
BY2.832 49 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/07/2021 Đăng ký
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ