Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.105 T2, T4,T6 18h - 20h 10/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.104 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.103 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.102 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.101 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 12/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.106 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.107 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.108 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.101 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.102 T3,T5 18h00-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.103 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.104 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.105 T3,T5 9h00-11h00 20/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.101 T3,T5 18h00-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.102 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.101 T3,T5 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.102 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2020 Đăng ký
Khóa học Hán Ngữ 1
HN1.109 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.269 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.270 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.271 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.268 T3,T5 17h30-19h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.267 T2, T4,T6 19h30-21h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.272 T3,T5 14h00-16h00 04/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.273 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.274 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.275 T7, CN 18h - 20h 22/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.276 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.277 T7, CN 14h00-16h00 09/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.278 T3,T5 14h00-16h00 11/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.279 T3,T5 9h00-11h00 13/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.280 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.350 T7, CN 9h00-11h00 23/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.351 T3,T5 19h30-21h30 25/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.352 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.346 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.349 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 17/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.345 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.348 T2, T4,T6 9h00-11h00 26/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.347 T3,T5 17h30-19h30 24/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HS1.361 T2, T4,T6 17h30-19h30 20/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.353 T3,T5 19h30-21h30 27/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HS2.357 T3, T5, T7 8h30 - 10h30 22/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.366 T7, CN 14h00-16h00 23/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.444 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.4445 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.446 T3,T5 17h30-19h30 11/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.447 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.448 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.449 T2, T4,T6 14h00-16h00 24/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.450 T3,T5 14h00-16h00 18/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.451 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.452 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.453 T2, T4,T6 19h30-21h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.454 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.4535 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.456 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.457 T3,T5 17h30-19h30 11/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 2
HN2.458 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 3
HN3.459 T2, T4,T6 18h - 20h 10/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 4
HN4.460 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.501 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.502 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.503 T2, T4,T6 19h30-21h00 17/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.504 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.505 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.506 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.507 T2, T4,T6 18h00-19h30 26/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.508 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.509 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.510 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.511 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.512 T3, T5, T7 19h30-21h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.513 T3, T5, T7 19h30-21h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.514 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.515 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.516 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.501 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.502 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.503 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.501 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.502 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.628 T3, T5, T7 19h30-21h00 04/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.630 T3,T5 19h30-21h30 06/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.631 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.635 T3, T5, T7 19h30-21h00 11/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.636 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.655 T7, CN 14h00-16h00 16/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.656 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.659 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.660 T3, T5, T7 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.619 T7, CN 9h00-11h00 09/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.629 T2, T4,T6 19h30-21h00 05/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.634 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.638 T2, T4,T6 14h00-16h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.658 T3,T5 19h30-21h30 20/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.661 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.637 T3, T5, T7 19h30-21h00 13/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN1.663 T3, T5, T7 18h00-19h30 27/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 4
HN4.633 T7, CN 9h00-11h00 09/02/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.735 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.736 T3, T5, T7 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.737 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.738 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.739 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.740 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.741 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/02/2020 Đăng ký
Hán ngữ 1
HN1.742 T3, T5, T7 19h30-21h00 29/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.743 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 1
HN1.744 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.745 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.746 T7, CN 14h00-16h00 16/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.747 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 2
HN2.748 T3, T5, T7 19h30-21h00 27/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 3
HN3.749 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/02/2020 Đăng ký
Hán Ngữ 4
HN4.750 T3, T5, T7 19h30-21h00 27/02/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất