Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Học tiếng trung qua video

Phân biệt 次、遍 - Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Danh mục