Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 2 - bài 18

第十八课:我的房间(复习三) Dì shíbā kè: Wǒ de fángjiān (fùxí sān) Bài 18: Căn phòng của tôi. (Ôn tập 3)

 

我的房间

 
我住学生宿舍十四楼,我的房间是二零八号。
 
    我的房间里有一张床、一张桌子、两把椅子,还有一个书架和一个衣柜。我有很多书,有中文书,也有英文书,还有一些英文画报和英文杂志。我没有中文杂志。
 
  我还有一本汉语词典和十多本汉语课本。我的书都是新的,词典是旧的。这本词典不是我的,是我姐姐的。
 
  房间的墙上有两张地图,一张中国地图、一张世界地图。对了,墙上还有很多照片。你们看,这张是我们全家的照片,这是我爸爸、妈妈,这个是我弟弟,我弟弟也是大学生。
 
  这张是我们全班同学的照片。我们班有十八个学生,十个女学生,八个男学生。男生少,女生多。我们在北京语言文化大学学习汉语,我们学习都很努力。
 
  这是我的两盆花,一盆黄的,一盆红的,很好看。
 
  我的房间不太大,很干净,也很安静。欢迎你们来我房间玩儿。
 

Wǒ de fángjiān

 
Wǒ zhù xuéshēng sùshè shísì lóu, wǒ de fángjiān shì èr líng bā hào.
 
    Wǒ de fángjiān li yǒuyī zhāng chuáng, yī zhāng zhuōzi, liǎng bǎ yǐzi, hái yǒuyīgè shūjià hé yīgè yīguì. Wǒ yǒu hěnduō shū, yǒu zhòng wén shū, yěyǒu yīngwén shū, hái yǒu yīxiē yīngwénhuàbào hé yīngwén zázhì. Wǒ méiyǒu zhòng wén zázhì.
 
    Wǒ hái yǒu yī běn hànyǔ cídiǎn hé shí duō běn hànyǔ kèběn. Wǒ de shū dōu shì xīn de, cídiǎn shì jiù de. Zhè běn cídiǎn bùshì wǒ de, shì wǒ jiějiě de.
 
    Fángjiān de qiáng shàng yǒu liǎng zhāng dìtú, yī zhāng zhōngguó dìtú, yī zhāng shìjiè dìtú. Duìle, qiáng shàng hái yǒu hěnduō zhàopiàn. Nǐmen kàn, zhè zhāng shì wǒmen quánjiā de zhàopiàn, zhè shì wǒ bàba, māmā, zhège shì wǒ dìdì, wǒ dìdì yěshì dàxuéshēng.
 
    Zhè zhāng shì wǒmen quán bān tóngxué de zhàopiàn. Wǒmen bān yǒu shíbā gè xuéshēng, shí gè nǚ xuéshēng, bā gè nán xuéshēng. Nánshēng shǎo, nǚshēng duō. Wǒmen zài běijīng yǔyán wén huà dàxué xuéxí hànyǔ, wǒmen xuéxí dōu hěn nǔlì.
 
    Zhè shì wǒ de liǎng pénhuā, yī pén huáng de, yī pén hóng de, hěn hǎokàn.
 
    Wǒ de fángjiān bù tài dà, hěn gānjìng, yě hěn ānjìng. Huānyíng nǐmen lái wǒ fángjiān wán er.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....