Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com

Cách nói cảm ơn - Tạm biệt trong tiếng Trung

Có rất nhiều cách để nói lời cảm ơn, chào tạm biệt trong tiếng Trung. Vậy bạn đã biết được bao nhiêu cách rồi? Cùng SOFL học tiếng Trung chủ đề lời cảm ơn - Tạm Biệt nhé.

cách nói lời cảm ơn tiếng trung
Cách nói lời cảm ơn tiếng Trung​
 
Trung tâm Tiếng Trung SOFL đã tổng hợp và chia sẻ với các bạn 73 mẫu câu tiếng Trung giao tiếp chủ đề lời cảm ơn - chào tạm biệt . Hi vọng với những mẫu câu này sẽ giúp các bạn có thể linh hoạt hơn trong giao tiếp tiếng Trung hàng ngày.
 
1. 谢谢。(Xièxie.) : Cảm ơn.
2. 谢谢你。(Xièxie nǐ.) : Cảm ơn bạn.
3. 谢谢您。(Xièxie nín.) : Cảm ơn ông.
4. 谢谢你们。(Xièxie nǐmen.) : Cảm ơn các bạn.
5. 谢谢老师。(Xièxie lǎoshī.) : Cảm ơn thầy giáo.
6. 谢谢你的帮助。(Xièxie nǐ de bāngzhù.) : Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.
7. 多谢你了。(Duōxiè nǐ le.) : Cảm ơn bạn nhiều.
8. 太谢谢了。(Tài xièxie le.) : Cảm ơn rất nhiều.
9. 多谢你的帮助。(Duōxiè nǐ de bāngzhù.) : Cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn.
10. 很感谢你。(Hěn gǎnxiè nǐ.) : Rất cảm ơn bạn.
11. 谢谢你的关心。(Xièxie nǐ de guānxīn.) : Cảm ơn bạn đã quan tâm.
12. 不谢。(Bú xiè.) : Không cần cảm ơn.
13. 不用谢。(Bú yòng xiè.) : Không cần cảm ơn.
14. 不客气。(Bú kèqì.) : Đừng khách sáo.
15. 小时而已。(Xiǎoshí éryǐ.) : Chuyện nhỏ thôi mà.
16. 太打扰你了!(Tài dǎrǎo nǐ le!) : Làm phiền bạn quá.
17. 太麻烦你了!(Tài máfan nǐ le!) : Làm phiền bạn quá.
18. 给你添麻烦了。(Gěi nǐ tiān máfan le.) : Thêm phiền phức cho bạn rồi.
19. 还要感谢你们的帮助。(Hái yào gǎnxiè nǐmen de bāngzhù.) : Còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.
20. 谢谢你,辛苦你了。(Xièxie nǐ, xīnkǔ nǐ le.) : Cảm ơn bạn, vất vả cho bạn rồi.
21. 你怎么也说客气话了。(Nǐ zěnme yě shuō kèqi huà le.) : Sao bạn lại nói khách sáo vậy.
22. 再见。(Zàijiàn.) : Tạm biệt.
23. 老师再见。(Lǎoshī zàijiàn.) : Tạm biệt thầy.
24. 安妮再见。(Ānní zàijiàn.) : Tạm biệt Anna.
25. 明天见。(Míngtiān jiàn.) : Ngày mai gặp.
26. 晚上见。(Wǎnshang jiàn.) : Tối gặp lại.
27. 一会见。(Yí huì jiàn.) : Chút nữa gặp.
28. 明天我要回国了。 (Míngtiān wǒ yào huíguó le.) : Ngày mai tôi phải về Nước rồi.
29. 祝你平安健康。(Zhù nǐ píng'ān jiànkāng.) : Chúc bạn bình an khỏe mạnh.
30. 有机会我会再来。(Yǒu jīhuì wǒ huì zàilái.) : Có cơ hội tôi sẽ quay lại.
31. 我希望能再见到你。(Wǒ xīwàng néng zàijiàn dào nǐ.) : Tôi hy vọng có thể gặp lại bạn.
32. 不要忘了我。(Bú yào wàng le wǒ.) : Đừng quên tôi nhé.
33. 到那儿我会给你打电话。(Dào nàr wǒ huì gěi nǐ dǎ diànhuà.) : Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho bạn.
34. 明天你们走了,我们特意来看望你们的。(Míngtiān nǐmen zǒu le, wǒmen tèyì lái kànwàng nǐmen de.) : Ngày mai các bạn đi rồi, chúng tôi đến thăm các bạn.
35. 你们还要什么需要帮忙吗?(Nǐmen hái yào shénme xūyào bāngmáng ma?) : Các bạn có cần giúp đỡ gì nữa không?
36. 该办的都已经办好了。(Gāi bàn de dōu yǐjīng bàn hǎo le.) : Việc cần làm đã làm hết rồi.

tạm biệt tiếng Trung
 
37. 你们热情地关心我们。(Nǐmen rèqíng de guānxīn wǒmen.) : Các bạn đã nhiệt tình quan tâm đến chúng tôi.
38. 你们热情地帮助我们。(Nǐmen rèqíng de bāngzhù wǒmen.) : Các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi.
39. 我们十分感谢。(Wǒmen shífēn gǎnxiè.) : Chúng tôi vô cùng cảm ơn.
40. 回去后,请向你们的亲人问好。(Huíqù hòu, qǐng xiàng nǐmen de qīnrén wènhǎo.) : Khi về cho tôi gửi lời thăm đến gia đình bạn.
41. 请你们有机会再来。(Qǐng nǐmen yǒu jīhuì zàilái.) : Có dịp mời các bạn trở lại.
42. 我们很欢迎你们再来。(Wǒmen hěn huānyíng nǐmen zàilái.) : Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn trở lại.
43. 就要离开这里了,我们有点儿舍不得。(Jiù yào líkāi zhèlǐ le, wǒmen yǒudiǎnr shěbudé.) : Sắp rời khỏi đây rồi, chúng tôi có chút luyến tiếc.
44. 我们真有点儿舍不得。(Wǒmen zhēn yǒudiǎnr shěbudé.) : Chúng tôi thật sự không nỡ.
45. 我们舍不得离开中国。(Wǒmen shěbudé líkāi zhōngguó.) : Chúng tôi đều không nỡ rời Trung Quốc.
46. 我们都舍不得离开你们。(Wǒmen dōu shěbudé líkāi nǐmen.) : Chúng tôi đều không nỡ rời xa các bạn.
47. 我们一定会再来的。(Wǒmen yídìng huì zàilái de.) : Chúng tôi nhất định sẽ quay lại.
48. 我们该走了。(Wǒmen gāi zǒu le.) : Chúng tôi phải đi rồi.
49. 明天我来送你们。 (Míngtiān wǒ lái sòng nǐmen.) : Ngày mai tôi đến tiễn các bạn.
50. 祝你一路顺风。(Zhù nǐ yí lù shùnfēng.) : Chúc bạn thượng lộ bình an.
51. 祝你永远健康。(Zhù nǐ yǒngyuǎn jiànkāng.) : Chúc bạn mãi khỏe mạnh.
52. 祝你身体健康。(Zhù nǐ shēntǐ jiànkāng.) : Chúc bạn có sức khỏe tốt.
53. 祝你工作顺利。(Zhù nǐ gōngzuò shùnlì.) : Chúc bạn công việc thuận lợi.
54. 祝你一路平安。(Zhù nǐ yí lù píng'ān.) : Chúc bạn thượng lộ bình an.
55. 今天打扰你了。(Jīntiān dǎrǎo nǐle.) : Hôm nay làm phiền bạn rồi.
56. 很过意不去。(Hěn guòyì bú qù.) : Thật áy náy quá.
57. 没关系,阿武。(Méiguānxi, āwǔ.) : Không sao đâu bạn Vũ à.
58. 招待不周到,真抱歉。(Zhāodài bù zhōudào, zhēn bàoqiàn.) : Tiếp đãi không chu đáo, xin thứ lỗi.
59. 时间不早了。(Shíjiān bù zǎo le.) : Thời gian không còn sớm nữa.
60. 我要告辞了。(Wǒ yào gàocí le.) : Tôi xin cáo từ.
61. 我要走了。(Wǒ yào zǒu le.) : Tôi phải đi rồi.
62. 多坐一会儿吧。(Duō zuò yí huìr ba.) : Ngồi thêm chút nữa đi.
63. 再坐一会儿吧。(Zài zuò yí huìr  ba.) : Ngồi thêm tí nữa nhé.
64. 吃过饭再走吧。(Chī guò fàn zài zǒu ba.) : Ăn cơm xong rồi hẵng đi.
65. 慢点儿再走吧。(Màn diǎnr zài zǒu ba.) : Chút nữa hẵng đi.
66. 不用了,阿武。(Bú yòng le, āwǔ.) : Không cần đâu bạn Vũ à.
67. 我还有别的事情。 (Wǒ hái yǒu bié de shìqíng.) : Tôi còn việc khác nữa.
68. 那就改天请你吃饭吧。(Nà jiù gǎitiān qǐng nǐ chīfàn ba.) : Vậy thì hôm khác mời anh đến dùng cơm.
69. 让我送送你。(Ràng wǒ sòng sòng nǐ.) : Để tôi tiễn anh.
70. 不用送了。(Bú yòng sòng le.) : Không cần tiễn đâu.
71. 请留步。(Qǐng liúbù.) : Hãy dừng bước.
72. 慢走,阿武。(Màn zǒu, āwǔ.) : Đi từ từ bạn Vũ nhé.
73. 以后有空请再来作客吧。(Yǐhòu yǒu kòng qǐng zàilái zuòkè ba.) : Sau này có thời gian mời anh lại đến chơi.
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung bài viết hữu ích và thú vị hãy like và share để bạn bè, người thân cùng biết đến nhé!

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....