Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 2 - bài 23

Bài 23: Sinh nhật của bạn vào ngày tháng nào?
第二十三课: 你的生日是几月几号?
 
Dì èrshísān kè: Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
 
 
 
(一) 你哪一年大学毕业
 
(Yī) nǐ nǎ yī nián dàxué bìyè
 
A:  你 哪 一 年 大学 毕业?
 
A:  Nǐ nǎ yì nián dàxué bì yè?
 
B:  我 明年 大学 毕业。 你呢?
 
B:  Wǒ míngnián dàxué bì yè. Nǐ ne?
 
A:  我 后年。 你 今年 多大 了?
 
A:  Wǒ hòunián. Nǐ jīnnián duō dà le?
 
B:  我 二十一 岁 了。 属 狗 的。
 
B:  Wǒ èrshíyī suì le. Shǔ gǒu de.
 
A:  你 一九八二年 出生, 对吗?
 
A:  Nǐ yījiǔbā’èr nián chūshēng, duì ma?
 
B:  对。
 
B:  Duì.

 
(二) 你的生日是几月几号
 
(Èr) nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào
 
A:  你 的 生日 是 几月 几号?
 
A:   Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
 
B:  我 的 生日 是 十月 十八号, 正好 是 星期 六。
 
B:  Wǒ de shēngrì shì shíyuè shíbā hào, zhènghǎo shì xīngqīliù.
 
A:  是吗? 今天 几 号?
 
A:  Shì ma? Jīntiān jǐ hào?
 
B:  今天 十五 号。
 
B:  Jīntiān shíwǔ hào.
 
A:  你 打算 怎么 过?
 
A:  Nǐ dǎsuàn zěnme guò? 
 
B:  我 准备 举行 一个 生日 晚会。 你 也 来 参加, 好吗?
 
B:  Wǒ zhǔnbèi jǔxíng yí ge shēngrì wǎnhuì. Nǐ yě lái cānjiā, hǎo ma?
 
A:  什么 时间 举行?
 
A:  Shénme shíjiān jǔxíng?
 
B:  星期六 晚上 七点。
 
B:  Xīngqīliù wǎnshang qī diǎn.
 
A:  在 哪儿?
 
A:  Zài nǎnr?
 
B:  就 在 我 的 房间。
 
B:  Jiù zài wǒ de fángjiān.
 
A:  好。 我 一定 去。 祝 你 生日 快乐!
 
A:  Hǎo. Wǒ yídìng qù. Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 
B:  谢谢!
 
B:  Xièxie! 
 
 
(八) 阅读
 
(Bā) yuèdú
 
1 会话(Huìhuà)
 
男:  明天我过生日。
 
Nán: Míngtiān wǒguò shēngrì.
 
女:  是吗?祝你生日快乐!
 
Nǚ: Shì ma? Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 
男:  你知道中国人怎么过生日吗?
 
Nán: Nǐ zhīdào zhōngguó rén zěnmeguò shēngrì ma?
 
女:  不知道。
 
Nǚ: Bù zhīdào.
 
男:  很多中国人过生日吃长寿面( chángshòumiàn ) 。
 
Nán: Hěnduō zhōngguó rénguò shēngrì chī chángshòu miàn (chángshòumiàn).
 
女:  什么是长寿面?
 
Nǚ: Shénme shì chángshòu miàn?
 
男:  就是面条儿。面条儿不是很长吗?过生日吃面条表示长寿。
 
Nán: Jiùshì miàntiáo er. Miàntiáo er bùshì hěn zhǎng ma? Guò shēngrì chī miàntiáo biǎoshì chángshòu.
 
女:  是吗?那以后我们每天都吃面条吧。
 
Nǚ: Shì ma? Nà yǐhòu wǒmen měitiān dū chī miàntiáo ba.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....