Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 2 - bài 24

Bài 24: Cuộc sống và việc học tập của tôi.(Ôn tập 4)
第二十四课: 我的学习生活(复习四)
 
Dì èrshísì kè: Wǒ de xuéxí shēnghuó (fùxí sì)
 
 
我的学习生活
 
 
    我现在在北京学习汉语。每天上午有四节课。我们有两个老师,一个是王老师,一个是林老师。王老师教我们语法,林老师教我们听力和阅读。
 
  下午没有课的时候,我常去图书馆。我们学校的图书馆很好。图书馆里有很多阅览室。阅览室里有很多书报杂志,有中文的,也有很多外文的,还有很多电脑学习软件。我常常在这儿看书、看报,也常用电脑学习和查资料。
 
  中午我去学校食堂吃饭。食堂的饭菜又便宜又好吃。下午四点以后,我常去操场锻炼身体。晚上,我在宿舍做练习,预习新课,复习旧课,听录音,写汉字。有时候看看电视,有时候听听音乐或者跟朋友一起谈话。
 
  老师常对我们说,要多听、多说、多练习。我觉得学习汉语很难,也很有意思。我有一个中国同学,她叫田芳,是外语系的学生,她学习英语。我们常常一起练习听和说,她教我汉语,我教她英语。
 
  星期六和星期日,我常跟朋友一起去玩,也常去商店买东西。
 
  我每天很忙,也很愉快。

Wǒ de xuéxí shēnghuó
 
    Wǒ xiànzài zài běijīng xuéxí hànyǔ. Měitiān shàngwǔ yǒu sì jié kè. Wǒmen yǒu liǎng gè lǎoshī, yīgè shì wáng lǎoshī, yīgè shì lín lǎoshī. Wáng lǎoshī jiào wǒmen yǔfǎ, lín lǎoshī jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.
 
    Xiàwǔ méiyǒu kè de shíhòu, wǒ cháng qù túshū guǎn. Wǒmen xuéxiào de túshū guǎn hěn hǎo. Túshū guǎn li yǒu hěnduō yuèlǎn shì. Yuèlǎn shì li yǒu hěnduō shū bào zázhì, yǒu zhòng wén de, yěyǒu hěnduō wàiwén de, hái yǒu hěnduō diànnǎo xuéxí ruǎnjiàn. Wǒ chángcháng zài zhè’er kànshū, kàn bào, yě chángyòng diànnǎo xuéxí hé chá zīliào.
 
    Zhōngwǔ wǒ qù xuéxiào shítáng chīfàn. Shítáng de fàncài yòu piányí yòu hào chī. Xiàwǔ sì diǎn yǐhòu, wǒ cháng qù cāochǎng duànliàn shēntǐ. Wǎnshàng, wǒ zài sùshè zuò liànxí, yùxí xīn kè, fùxí jiù kè, tīng lùyīn, xiě hànzì. Yǒu shíhòu kàn kàn diànshì, yǒu shíhòu tīng tīng yīnyuè huòzhě gēn péngyǒu yīqǐ tánhuà.
 
    Lǎoshī cháng duì wǒmen shuō, yào duō tīng, duō shuō, duō liànxí. Wǒ juédé xuéxí hànyǔ hěn nán, yě hěn yǒuyìsi. Wǒ yǒu yīgè zhōngguó tóngxué, tā jiào tián fāng, shì wàiyǔ xì de xuéshēng, tā xuéxí yīngyǔ. Wǒmen chángcháng yīqǐ liànxí tīng hé shuō, tā jiào wǒ hànyǔ, wǒ jiào tā yīngyǔ.
 
    Xīngqíliù hé xīngqírì, wǒ cháng gēn péngyǒu yīqǐ qù wán, yě cháng qù shāngdiàn mǎi dōngxī.
 
    Wǒ měitiān hěn máng, yě hěn yúkuài.
Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....