Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 2 - bài 30

Bài 30: Bạn học của tôi.
第三十课: 我的同学。
 
Dì sānshí kè: Wǒ de tóngxué.
 
 
 
我 的 同 学
 
  今年九月,我来中国学习汉语。我们班有十六个学生,来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、澳洲等五大洲十一个国家。能跟这么多同学一起学习,认识这么多世界各国的朋友,我感到非常高兴。
 
  你看,他叫爱德华,是加拿大人。他学习很努力,学得很好,汉语说得很流利。我喜欢跟他一起学习,他常常帮助我。
 
  这位叫麦克,他很喜欢运动,喜欢跑步,也喜欢打篮球。他跑得很快,篮球也打得很不错。因为晚上常常睡得很晚,早上起得也很晚,他不常去锻炼。
 
  玛丽是个欧洲姑娘。她黄头发,高个子,蓝眼睛,长得很漂亮。她喜欢打太极拳,也喜欢中国的京剧。她跟一个体育老师学打太极拳,还请了一个京剧演员教她唱京剧。她学得很努力,也很认真,进步很快。她说:“现在还唱得不太好,希望以后能参加演出。”
 
  田中同学是日本一家公司的职员。今年公司派他来中国学习,他非常高兴。他是个非常认真的人,学得也不错。来中国以前,他就喜欢书法。来中国以后,他用业余时间练习书法,学画中国画儿。每星期三和星期五,他都去老师那儿上书法课。听说他已经写得很不错了,还参加了留学生汉字书法比赛。
 
  兰笛是位非洲姑娘。她会唱歌也会跳舞。那天在玛丽的生日晚会上,兰笛又唱歌又跳舞,她歌唱得不错,舞也跳得非常好。
 
  为学习汉语,我们从世界各国来到中国。同学们认识的时间不长,每个人的爱好和习惯也不同。但是我们互相关心,互相帮助,进步很快。我们是同学,也是朋友。大家在一起学习和生活得很愉快。
 
Wǒ de tóngxué
 
     jīnnián jiǔ yuè, wǒ lái zhōngguó xuéxí hànyǔ. Wǒmen bān yǒu shíliù gè xuéshēng, láizì yàzhōu, fēizhōu, ōuzhōu, měizhōu, àozhōu děng wǔ dàzhōu shíyīgèguójiā. Néng gēn zhème duō tóngxué yīqǐ xuéxí, rènshí zhème duō shìjiè gèguó de péngyǒu, wǒ gǎndào fēicháng gāoxìng.
 
     Nǐ kàn, tā jiào àidéhuá, shì jiānádà rén. Tā xuéxí hěn nǔlì, xué dé hěn hǎo, hànyǔ shuō dé hěn liúlì. Wǒ xǐhuān gēn tā yīqǐ xuéxí, tā chángcháng bāngzhù wǒ.
 
     Zhè wèi jiào màikè, tā hěn xǐhuān yùndòng, xǐhuān pǎobù, yě xǐhuān dǎ lánqiú. Tā pǎo dé hěn kuài, lánqiú yě dǎ dé hěn bùcuò. Yīnwèi wǎnshàng chángcháng shuì dé hěn wǎn, zǎoshang qǐ dé yě hěn wǎn, tā bù cháng qù duànliàn.
 
     Mǎlì shìgè ōuzhōu gūniáng. Tā huáng tóufǎ, gāo gèzi, lán yǎnjīng, zhǎng dé hěn piàoliang. Tā xǐhuān dǎ tàijí quán, yě xǐhuān zhōngguó de jīngjù. Tā gēn yīgè tǐyù lǎoshī xué dǎ tàijí quán, huán qǐngle yī gè jīngjù yǎnyuán jiào tā chàng jīngjù. Tā xué dé hěn nǔlì, yě hěn rènzhēn, jìnbù hěn kuài. Tā shuō:“Xiànzài hái chàng dé bù tài hǎo, xīwàng yǐhòu néng cānjiā yǎnchū.”
 
     Tiánzhōng tóngxué shì rìběn yījiā gōngsī de zhíyuán. Jīnnián gōngsī pài tā lái zhōngguó xuéxí, tā fēicháng gāoxìng. Tā shìgè fēicháng rènzhēn de rén, xué dé yě bùcuò. Lái zhōngguó yǐqián, tā jiù xǐhuān shūfǎ. Lái zhōngguó yǐhòu, tā yòng yèyú shíjiān liànxí shūfǎ, xué huà zhōngguóhuà er. Měi xīngqísān hé xīngqíwǔ, tā dōu qù lǎoshī nà’er shàng shūfǎ kè. Tīng shuō tā yǐjīng xiě dé hěn bùcuòle, hái cānjiāle liúxuéshēng hànzì shūfǎ bǐsài.
 
     Lán dí shì wèi fēizhōu gūniáng. Tā huì chànggē yě huì tiàowǔ. Nèitiān zài mǎlì de shēngrì wǎnhuì shàng, lán dí yòu chànggē yòu tiàowǔ, tā gēchàng dé bùcuò, wǔ yě tiào dé fēicháng hǎo.
 
     Wéi xuéxí hànyǔ, wǒmen cóng shìjiè gè guó lái dào zhōngguó.     Tóngxuémen rènshí de shíjiān bù cháng, měi gèrén de àihào hé xíguàn yě bùtóng. Dànshì wǒmen hùxiāng guānxīn, hùxiāng bāngzhù, jìnbù hěn kuài. Wǒmen shì tóngxué, yěshì péngyǒu. Dàjiā zài yīqǐ xuéxí hé shēnghuó dé hěn yúkuài.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....