Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 2 - bài 26

Bài 26: Tôi định mời thầy giáo dạy kinh kịch.
第二十六课: 我打算请老师教京剧
 
Dì èrshíliù kè: Wǒ dǎsuàn qǐng lǎo shī  jiào jīng jù
 

 
我打算请老师教京剧
 
Wǒ dǎsuàn qǐng lǎoshī jiào jīngjù
 
(上课的时候,王老师叫同学们谈谈自己的爱好……)
 
(shàngkè de shíhòu, wáng lǎoshī jiào tóngxuémen tán tán zìjǐ de àihào……)
 
老师:  今天 想 请 大家 谈谈 自己 的 爱好。谁 先说?
 
Lǎoshī:  Jīntiān xiǎng qǐng dàjiā tántan zìjǐ de àihào. Shuí xiān shuō?
 
玛丽:  老师, 让 我 先 说 吧。
 
Mǎlì:      Lǎoshī, ràng wǒ xiān shuō ba.
 
老师:  好,你 说 吧。 你 有 什么 爱好?
 
Lǎoshī:  Hǎo, nǐ shuō ba. Nǐ yǒu shénme àihào?
 
玛丽:  我 的 爱好 是 看 京剧。
 
Mǎlì:      Wǒ de àihào shì kàn jīngjù.
 
老师:  你 喜欢 看 京剧?
 
Lǎoshī:  Nǐ xǐhuan kàn jīngjù?
 
玛丽:  是 啊, 非常 喜欢。 我 还 打算 学 唱 京剧, 想 请 一个 老师 教我。
 
Mǎlì:      Shì ā, fēicháng xǐhuan. Wǒ hái dǎsuan xué chàng jīngjù,     xiǎng qǐng yí ge lǎoshī jiāo wǒ.
 
老师:  麦克, 你 喜欢 做 什么?
 
Lǎoshī:  Màikè, nǐ xǐhuan zuò shénme?
 
麦克:  我 喜欢 玩儿 电脑。 我 对 汉字 输入 特别 感 兴趣。
 
Màikè:  Wǒ xǐhuan wánr diànnǎo. Wǒ duì Hànzì shūrù tèbié gǎn  xìngqù.
 
老师:  罗兰 呢?
 
Lǎoshī:  Luólán ne?
 
罗兰:  我 喜欢 听 音乐。下课 以后,听听 音乐 或者 跟 朋友 聊聊天儿,觉得 很 愉快。
 
Luólán:  Wǒ xǐhuan tīng yīnyuè. Xià kè yǐhòu, tīngting yīnyuè huòzhě gēn péngyou liáoliao tiānr, juéde hěn yúkuài.
 
老师:  田中 业余 时间 常常 做 什么?
 
Lǎoshī:  Tiánzhōng yèyú shíjiān chángcháng zuò shénme?
 
田中:  我 来 中国 以前 就 对 书法 感 兴趣, 公司 派 我 来 中国,我 非常 高兴。 现在 我 正跟 一 个 老师 学 书法, 还 学 画 中国 画儿。
 
Tiánzhōng:    Wǒ lái Zhōngguó yǐqián jiù duì shūfǎ gǎn xìngqù.Gōngsī pài wǒ lái Zhōngguó,wǒ fēicháng gāoxìng. Xiànzài wǒ zhèng gēn yí ge lǎoshī xué shūfǎ, hái xué huà Zhōngguóhuàr.

 
阅读( yuèdú)
 
玛丽的日记
 
十月九日星期三晴
 
 今天上课的时候,老师让我们谈谈自己的爱好。老师让我先说。我说我非常喜欢看京剧。老师感到很惊讶
 
( jīngyà ) 。她问:“你喜欢看京剧?”我说我非常喜欢。我知道,在中国,有不少青年不喜欢看京剧。我这个“老外”这么喜欢看京剧,老师当然感到很惊讶。
 
 我们班的同学都谈了自己的爱好。麦克说他喜欢玩电脑。他有一个笔记本电脑,他对汉字输入电脑很感兴趣,业余时间他常常练习用汉字写东西。罗兰喜欢音乐。她说下课以后听听音乐,跟朋友聊聊天,感到心情很愉快。田中同学说,他来中国以前就对书法很感兴趣。他现在正跟一个老师练习书法。我也打算学唱京剧,想请一个老师教我。我希望以后能参加演出( yǎnchū )。
 
(Mǎlì de rìjì)
 
Shí yuè jiǔ rì xīngqísān qíng
 
    Jīntiān shàngkè de shíhòu, lǎoshī ràng wǒmen tán tán zìjǐ de àihào. Lǎoshī ràng wǒ xiān shuō. Wǒ shuō wǒ fēicháng xǐhuān kàn jīngjù. Lǎoshī gǎndào hěn jīngyà
 
(jīngyà). Tā wèn:“Nǐ xǐhuān kàn jīngjù?” Wǒ shuō wǒ fēicháng xǐhuān. Wǒ zhīdào, zài zhōngguó, yǒu bù shǎo qīngnián bù xǐhuān kàn jīngjù. Wǒ zhège “lǎowài” zhème xǐhuān kàn jīngjù, lǎoshī dāngrán gǎndào hěn jīngyà.
 
    Wǒmen bān de tóngxué dōu tánle zìjǐ de àihào. Màikè shuō tā xǐhuān wán diànnǎo. Tā yǒu yīgè bǐjìběn diànnǎo, tā duì hànzì shūrù diànnǎo hěn gǎn xìngqù, yèyú shíjiān tā chángcháng liànxí yòng hànzì xiě dōngxī. Luólán xǐhuān yīnyuè. Tā shuō xiàkè yǐhòu tīng tīng yīnyuè, gēn péngyǒu liáo liáotiān, gǎndào xīnqíng hěn yúkuài. Tiánzhōng tóngxué shuō, tā lái zhōngguó yǐqián jiù duì shūfǎ hěn gǎn xìngqù. Tā xiànzài zhèng gēn yīgè lǎoshī liànxí shūfǎ. Wǒ yě dǎsuàn xué chàng jīngjù, xiǎng qǐng yīgè lǎoshī jiào wǒ. Wǒ xīwàng yǐhòu néng cānjiā yǎnchū (yǎnchū).

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....