Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 32

第32课 – 玛丽哭了 – Mary khóc rồi! – 课文


(一) 你怎么了
 
你怎么了
 
大夫:你怎么了?
 
病人:肚子疼得很厉害,在家吃了两片药,还不行。
 
大夫:拉肚子了吗?
 
病人:拉了。 大夫:昨天吃什么? 病人:吃了一些鱼和牛肉。
 
大夫:喝什么了? 病人:喝了一瓶啤酒。 大夫:发烧吗?
 
病人:不发烧。 大夫:你先去化验一下大使,然后再给我检查检查。
 
病人:好吧。 (大夫看化验结果) 病人:大夫,我是不是得了痢疾?
 
大夫:我看了化验的结果。不是痢疾,只是消化不好。先给你开一些药。
 
(拿了药以后)
 
病人:这药怎么吃?
 
大夫:一天三次,一次两片,饭后吃。


(Yī) nǐ zěnme le
 
Dàifū: Nǐ zěnme le?
 
Bìngrén: Dùzi téng de hěn lìhài, zàijiā chī le liǎng piàn yào, hái bùxíng.
 
Dàifū: Lādùzi le ma? Bìngrén: Lā le.
 
Dàifū: Zuótiān chī shénme?
 
Bìngrén: Chī le yīxiē yú hé niúròu.
 
Dàifū: Hē shénme le?
 
Bìngrén: Hē le yī píng píjiǔ.
 
Dàifū: Fāshāo ma?
 
Bìngrén: Bù fāshāo.
 
Dàifū: Nǐ xiān qù huàyàn yīxià dàshǐ, ránhòu zài gěi wǒ jiǎnchá jiǎnchá.
 
Bìngrén: Hǎo ba.
 
(Dàifū kàn huàyàn jiéguǒ)
 
Bìngrén: Dàifū, wǒ shì bùshì dé le lìjí?
 
Dàifū: Wǒ kàn le huàyàn de jiéguǒ. Bùshì lìjí, zhǐshì xiāohuà bù hǎo. Xiān gěi nǐ kāi yīxiē yào.
 
(Ná le yào yǐhòu)
 
Bìngrén: Zhè yào zěnme chī?
 
Dàifū: Yītiān sāncì, yīcì liǎng piàn, fàn hòu chī.

 
(二) 玛丽哭了
 
罗兰:玛丽,你怎么哭了?病了吗?
 
玛丽:不是。想家了。因为感到寂寞,心情不好,所以很难过。
 
罗兰:别难过了。 玛丽:你不想家吗?
 
罗兰:我也常想家,但是不感到寂寞。
 
玛丽:我有姐姐,还有弟弟。在家时,我们常常一起玩儿,所以感到寂寞总想他们。
 
罗兰:今天晚上礼堂有舞会,我们一起去跳跳舞吧,玩玩儿就好了。
 
玛丽:什么时候去?
 
罗兰:吃了晚饭就去吧。你在宿舍等我,我来叫你。 玛丽:好吧。

(Èr) mǎlì kū le
 
Luólán: Mǎlì, nǐ zěnme kū le? Bìng le ma?
 
Mǎlì: Bùshì. Xiǎng jiā le. Yīnwèi gǎndào jìmò, xīnqíng bù hǎo, suǒyǐ hěn nánguò.
 
Luólán: Bié nánguò le.
 
Mǎlì: Nǐ bùxiǎng jiā ma?
 
Luólán: Wǒ yě cháng xiǎng jiā, dànshì bù gǎndào jìmò.
 
Mǎlì: Wǒ yǒu jiejie, hái yǒu dìdì. Zàijiā shí, wǒmen chángcháng yīqǐ wán er, suǒyǐ gǎndào jìmò zǒng xiǎng tāmen.
 
Luólán: Jīntiān wǎnshàng lǐtáng yǒu wǔhuì, wǒmen yīqǐ qù tiào tiàowǔ ba, wán wán er jiù hǎo le.
 
Mǎlì: Shénme shíhou qù?
 
Luólán: Chī le wǎnfàn jiù qù ba. Nǐ zài sùshè děng wǒ, wǒ lái jiào nǐ.
 
Mǎlì: Hǎo ba.


阅读 – 我病了 (Đọc sách - tôi đã bị ốm)
 
我病了。头疼、发烧、嗓子也疼,不想吃东西,晚上咳嗽得很厉害。上午同学们都去上课了,我一个人在宿舍里,感到很寂寞。寂寞了就容易想家。我家里人很多,有哥哥、姐姐,还有一个弟弟。在家的时候,我们常一起玩儿。现在,我在北京学习汉语,寂寞的时候就常常想他们。
 
因为不舒服,所以我今天起得很晚。起了床就 去医院了。大夫给我检查了一下儿,说我感冒了。给我打了一针,还开了一些药。他说,吃了药病就好了。
 
老师和同学们知道我病了,都来看我。林老师听说我不想吃东西,还做了一碗面条给我吃。吃了面条,身上出了很多汗,老师说,出啦韩可能就不发烧了。
 
下午,果然不发烧了,心情也好了。我用e-mail(电子邮箱)给姐姐发了一封信。我说,我在这儿生活得很好,我有很好的老师,还有很多好同学、好朋友,和他们在一起,我感到很愉快

Wǒ bìngle
 
Wǒ bìngle. Tóuténg, fāshāo, sǎngzi yě téng, bùxiǎng chī dōngxi, wǎnshàng késou de hěn lìhài. Shàngwǔ tóngxuémen dōu qù shàngkèle, wǒ yīgè rén zài sùshè lǐ, gǎndào hěn jìmò. Jìmòle jiù róngyì xiǎng jiā. Wǒ jiālǐ rén hěnduō, yǒu gēgē, jiejie, hái yǒu yīgè dìdì. Zàijiā de shíhou, wǒmen cháng yīqǐ wán er. Xiànzài, wǒ zài běijīng xuéxí hànyǔ, jìmò de shíhou jiù chángcháng xiǎng tāmen.
 
Yīn wéi bú shūfú, suǒyǐ wǒ jīntiān qǐ de hěn wǎn. Qǐle chuáng jiù qù yīyuànle. Dàfū gěi wǒ jiǎnchále yīxià er, shuō wǒ gǎnmàole. Gěi wǒ dǎle yī zhēn, hái kāile yīxiē yào. Tā shuō, chīle yào bìng jiù hǎole.
 
Lǎoshī hé tóngxuémen zhīdào wǒ bìngle, dōu lái kàn wǒ. Lín lǎoshī tīng shuō wǒ bùxiǎng chī dōngxi, hái zuòle yī wǎn miàntiáo gěi wǒ chī. Chīle miàntiáo, shēnshang chūle hěnduō hàn​​, lǎoshī shuō, chū la hán kěnéng jiù bù fāshāole.
 
Xiàwǔ, guǒrán bù fāshāole, xīnqíng yě hǎole. Wǒ yòng e-mail(diànzǐ yóuxiāng) gěi jiejie fāle yī fēng xìn. Wǒ shuō, wǒ zài zhè’er shēnghuó de hěn hǎo, wǒ yǒu hěn hǎo de lǎoshī, hái yǒu hěnduō hǎo tóngxué, hǎo péngyǒu, hé tāmen zài yīqǐ, wǒ gǎndào hěn yúkuài

Nguồn:http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....