Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 42

Bài 42 – 花 – Hoa
课文
 
 
早晨,周老师拉开窗帘。看见一束花放在她的窗前。她开开门,拿起花,闻了闻,真香。她刚来到这个山村小学,是谁给她送来的呢?
 
第二天,第三天,还有人送花。虽然周老师一天比一天起得早,但是,还是没有看见送花的人。
 
周老师觉得很奇怪。第四天早晨,她六点就起来了,从窗口往外看。
 
一个小学生来了。他手里有一束花,向周围看了看,慢慢儿地走到老师的窗前。
 
“木木。”周老师叫住这个孩子。那天,为了欢迎她,孩子们从家带来了花生、瓜子。就是这个小男孩,往她的手里抓了一大把花生,让她吃。她问他叫什么名字,男孩在地上写了两个木子,他叫木木。
 
木木看到周老师,不安地说:“周老师,我……我……。”
 
“木木,你为什么送给老师花?”周老师走到他跟前,小声地问。
 
“老师,不,不只是我自己,第一天是小光送的,第二天是明明,第三天是小山。”木木说。
 
“为什么呢?”周老师更奇怪了。
 
“这是我们商量好的。您来以前我们也有一个城市来的女老师,对我们可好了,我们都很喜欢她。可是,有一个男的经常来找她。那人每次来,都送给女老师一把花。就是这种花。不久,老师就跟他走了。我们后悔极了,山里不是也有花吗?我们为什么不会给老师送呢?所以您一来,我们就商量。这次,我们要在男的来以前,每天送给您一束花。老师,您喜欢这种花吗?”
 
“喜欢,喜欢。”周老师感动了。
 
“老师,您也会跟一个男的走吗?我们都喜欢您,我们每天都送给您花。”木木认真地说。
 
“孩子”,周老师一下子搂住木木说,“告诉同学们,老师不走,就在这里教你们,送你们上中学、上大学!”

Kèwén

Huā
 
Zǎochen, zhōu lǎoshī lā kāi chuānglián. Kànjiàn yī shù huā fàng zài tā de chuāng qián. Tā kāi kāimén, ná qǐ huā, wénle wén, zhēnxiāng. Tā gāng lái dào zhège shāncūn xiǎoxué, shì shuí gěi tā sòng lái de ne?
 
Dì èr tiān, dì sān tiān, hái yǒurén sòng huā. Suīrán zhōu lǎoshī yītiān bǐ yītiān qǐ de zǎo, dànshì, háishì méiyǒu kànjiàn sòng huā de rén.
 
Zhōu lǎoshī juéde hěn qíguài. Dì sì tiān zǎochen, tā liù diǎn jiù qǐláile, cóng chuāngkǒu wǎngwài kàn.
 
Yīgè xiǎoxuéshēng láile. Tā shǒu li yǒuyī shù huā, xiàng zhōuwéi kànle kàn, màn man er de zǒu dào lǎoshī de chuāng qián.
 
“Mù mù.” Zhōu lǎoshī jiào zhù zhège háizi. Nèitiān, wèile huānyíng tā, háizimen cóng jiā dài láile huāshēng, guāzǐ. Jiùshì zhège xiǎo nánhái, wǎng tā de shǒu lǐ zhuāle yī dà bǎ huāshēng, ràng tā chī. Tā wèn tā jiào shénme míngzì, nánhái zài dìshàng xiěle liǎng gè mùzi, tā jiào mù mù.
 
Mù mù kàn dào zhōu lǎoshī, bù’ān dì shuō:“Zhōu lǎoshī, wǒ……wǒ…….”
 
“Mù mù, nǐ wèishéme sòng gěi lǎoshī huā?” Zhōu lǎoshī zǒu dào tā gēnqián, xiǎoshēng de wèn.
 
“Lǎoshī, bù, bù zhǐshì​​wǒ zìjǐ, dì yī tiān shì xiǎo guāng sòng de, dì èr tiān shì míngmíng, dì sān tiān shì xiǎoshān.” Mù mù shuō.
 
“Wèishéme ne?” Zhōu lǎoshī gèng qíguàile.
 
“Zhè shì wǒmen shāngliáng hǎo de. Nín lái yǐqián wǒmen yěyǒu yīgè chéngshì lái de nǚ lǎoshī, duì wǒmen kě hǎole, wǒmen dōu hěn xǐhuan tā. Kěshì, yǒu yīgè nán de jīngcháng lái zhǎo tā. Nà rén měi cì lái, dōu Sòng gěi nǚ lǎoshī yī bǎ huā. Jiùshì zhè zhònghuā. Bùjiǔ, lǎoshī jiù gēn tā zǒuliǎo. Wǒmen hòuhuǐ jíle, shānli bùshì yěyǒu huā ma? Wǒmen wèishéme bù huì gěi lǎoshī sòng ne? Suǒyǐ nín yī lái, wǒmen jiù shāngliáng. Zhè cì, wǒmen yào zài nán de lái yǐqián, měi tiān sòng gěi nín yī shù huā. Lǎoshī, nín xǐhuan zhè zhònghuā ma?”
 
“Xǐhuan, xǐhuan.” Zhōu lǎoshī gǎndòngle.
 
“Lǎoshī, nín yě huì gēn yīgè nán de zǒu ma? Wǒmen dōu xǐhuan nín, wǒmen měi tiān dū sòng gěi nín huā.” Mù mù rènzhēn dì shuō.
 
“Háizi”, zhōu lǎoshī yīxià zi lǒu zhù mù mù shuō,“gàosu tóngxuémen, lǎoshī bù zǒu, jiù zài zhèlǐ jiào nǐmen, sòng nǐmen shàng zhōngxué, shàng dàxué!”

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....