Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Giáo trình học tiếng Trung hán ngữ 3 - Bài 33

Bài 33 – 我下了班就去看房子了 – Tôi vừa đi làm về liền đi xem căn hộ

课文 – (一)我想再看看房子
 
 
(小张住的地方离公司太远,他想租一套近点儿的房子……)
 
小张:我又来了。我想再看看房子。
 
房主:欢迎。请进。
 
(看了以后)
 
房主:您看这套怎么样?
 
小张:我又看了看,客厅、卧室还可以,就是厨房和卫生间有点儿小。有没有大一点儿的?
 
房主:有,对面那套厨房和卫生间比较大。咱们一起去看看吧。
 
小张:这套很好。一个月要多少钱?
 
房主:一个月租金是三万五
 
小张:有点儿贵。我先去别处看看,然后再决定。
 
房主:房租还可以再商量。这是我的名片。要是决定了,就给我来个电话。
 
小张:好。

Dì 33 kè
 
Wǒ xià le bān jiù qù kàn fángzi le
 
Kèwén
 
(Yī) wǒ xiǎng zài kàn kàn fángzi
 
(Xiǎo zhāng zhù de dìfāng lí gōngsī tài yuǎn, tā xiǎng zū yī tào jìn diǎn er de fángzi……)
 
Xiǎo zhāng: Wǒ yòu lái le. Wǒ xiǎng zài kàn kàn fángzi.
 
Fáng zhǔ: Huānyíng. Qǐng jìn.
 
(Kàn le yǐhòu)
 
Fáng zhǔ: Nín kàn zhè tào zěnme yàng?
 
Xiǎo zhāng: Wǒ yòu kàn le kàn, kètīng, wòshì hái kěyǐ, jiùshì chúfáng hé wèishēngjiān yǒudiǎn er xiǎo. Yǒu méiyǒu dà yīdiǎn er de?
 
Fáng zhǔ: Yǒu, duìmiàn nà tào chúfáng hé wèishēngjiān bǐjiào dà. Zánmen yīqǐ qù kàn kàn ba.
 
Xiǎo zhāng: Zhè tào hěn hǎo. Yīgè yuè yào duōshǎo qián?
 
Fáng zhǔ: Yīgè yuè zūjīn shì sān wàn wǔ
 
Xiǎo zhāng: Yǒudiǎn er guì. Wǒ xiān qù biéchù kàn kàn, ránhòu zài juédìng.
 
Fáng zhǔ: Fángzū hái kěyǐ zài shāngliáng. Zhè shì wǒ de míngpiàn. Yàoshi juédìng le, jiù gěi wǒ lái gè diànhuà.
 
Xiǎo zhāng: Hǎo.


第2: 我下了班就去看房子了
(小张回到家,向妻子谈看房子的情况)
 
小黄:你怎么现在才下班?
 
小张:我早就下班了。下了班就去看房子了。
 
小黄:怎么样?
 
小张:房子虽然不错,但是房租有点儿贵。
 
小黄:一个月多少钱?
 
小张:月租金是三万五百块。
 
小黄:周围环境怎么样?
 
小张:环境还可以。西边是山,山下边有一条小河,河边是一个很大的公园。
 
小黄:离公司远吗?交通方不方便?
 
小张:离公司不远,交通也很方便。通公共汽车,坐车二十分钟就到了。车站就在楼旁边,附近还有学校、医院和体育馆……


(Èr) wǒ xià le bān jiù qù kàn fángzi le
 
(Xiǎo zhāng huí dàojiā, xiàng qīzi tán kàn fángzi de qíngkuàng)
 
Xiǎo huáng: Nǐ zěnme xiànzài cái xiàbān?
 
Xiǎo zhāng: Wǒ zǎo jiù xiàbān le. Xià le bān jiù qù kàn fángzi le.
 
Xiǎo huáng: Zěnme yàng?
 
Xiǎo zhāng: Fángzi suīrán bùcuò, dànshì fángzū yǒudiǎn er guì.
 
Xiǎo huáng: Yīgè yuè duōshǎo qián?
 
Xiǎo zhāng: Yuè zūjīn shì sān wàn wǔ bǎi kuài.
 
Xiǎo huáng: Zhōuwéi huánjìng zěnme yàng?
 
Xiǎo zhāng: Huánjìng hái kěyǐ. Xībian shì shān, shānxià bian yǒu yītiáo xiǎohé, hé biān shì yīgè hěn dà de gōngyuán.
 
Xiǎo huáng: Lí gōngsī yuǎn ma? Jiāotōng fāng bù fāngbiàn?
 
Xiǎo zhāng: Lí gōngsī bù yuǎn, jiāotōng yě hěn fāngbiàn. Tōng gōnggòng  qìchē, zuò chē èr shí fēnzhōng jiù dàole. Chēzhàn jiù zài lóu pángbiān, fùjìn hái yǒu xuéxiào, yīyuàn hé tǐyùguǎn……


阅读 - 我在中国的家 (Đọc - nhà tôi ở Trung Quốc)
我去年来到中国。来到中国以后,我认识了一个中国人,他有一个十六岁的女儿,她叫小丽,很喜欢学英语。有一次,我去他家的时候,小丽对我说:“春美姐姐,你来和我一起住好吗?要是你能住我家多好啊!我爸爸妈妈也欢迎姐姐住我家。”听了小丽的话我心里很高兴。我想,来北京以后,我还没有中国朋友。小丽的爸爸妈妈想我的爸爸妈妈一样。我想学好汉语,但是练习会话的时间很少,住小丽家可以教小丽英语,他们也可以帮助我学习汉语。
 
三天后,我就去他们家住了。开始的时候,他们对我很客气,我对他们也非常有礼貌。时间长了,我就觉得,这儿就是我的家。晚上我回家以后,小丽就给我讲一些学校里有意思的人和事,她也想知道西方国家的情况。我给他们介绍中国和西方国家不同的文化。我要是有问题就问她爸爸妈妈,他们会认真地回答我的问题。每天我们都过得很愉快。
 
在我的中国家里,我能练习说汉语,也能了解中国的文化。
 
一天,我爸爸、妈妈来个电话,问我想不想家,我说我不想家。我告诉他们,现在我有了一个中国家。他们听了也很高兴,还说,他们也想来中国,看看我的中国家。
 
Wǒ zài zhōngguó de jiā
 
Wǒ qùnián lái dào zhōngguó. Lái dào zhōngguó yǐhòu, wǒ rènshile yīgè zhōngguó rén, tā yǒu yīgè shíliù suì de nǚ’ér, tā jiào xiǎo lì, hěn xǐhuan xué yīngyǔ. Yǒu yīcì, wǒ qù tā jiā de shíhou, xiǎo lì duì wǒ shuō:“Chūnměi jiejie, nǐ lái hé wǒ yīqǐ zhù hǎo ma? Yàoshi nǐ néng zhù wǒjiā duō hǎo a! Wǒ bàba māmā yě huānyíng jiejie zhù wǒjiā.” Tīngle Xiǎo lì dehuà wǒ xīnlǐ hěn gāoxìng. Wǒ xiǎng, lái běijīng yǐhòu, wǒ hái méiyǒu zhòng guó péngyǒu. Xiǎo lì de bàba māmā xiǎng wǒ de bàba māmā yīyàng. Wǒ xiǎng xuéhǎo hànyǔ, dànshì liànxí huìhuà de shíjiān hěn shǎo, zhù xiǎo lì jiā kěyǐ jiào xiǎo lì yīngyǔ, tāmen yě kěyǐ bāngzhù wǒ xuéxí hànyǔ.
 
Sān tiānhòu, wǒ jiù qù tāmen jiāzhùle. Kāishǐ de shíhou, tāmen duì wǒ hěn kèqì, wǒ duì tāmen yě fēicháng yǒu lǐmào. Shíjiān zhǎngle, wǒ jiù juéde, zhè’er jiùshì wǒ de jiā. Wǎnshàng wǒ huí jiā yǐhòu, xiǎo lì jiù gěi wǒ jiǎng yīxiē xuéxiào li yǒuyìsi de rén hé shì, tā yě xiǎng zhīdào xīfāng guójiā de qíngkuàng. Wǒ gěi tāmen jièshào zhōngguó hé xīfāng guójiā bùtóng de wénhuà. Wǒ yàoshi yǒu wèntí jiù wèn tā bàba māmā, tāmen huì rènzhēn dì huídá wǒ de wèntí. Měi tiān wǒmen dōuguò de hěn yúkuài.
 
Zài wǒ de zhōngguó jiālǐ, wǒ néng liànxí shuō hànyǔ, yě néng liǎojiě zhōngguó de wénhuà.
 
Yītiān, wǒ bàba, māmā lái gè diànhuà, wèn wǒ xiǎng bùxiǎng jiā, wǒ shuō wǒ bùxiǎng jiā. Wǒ gàosu tāmen, xiànzài wǒ yǒule yīgè zhōng guójiā. Tāmen tīngle yě hěn gāoxìng, hái shuō, tāmen yě xiǎnglái zhōngguó, kàn kàn wǒ de zhōng guójiā.

Nguồn: http://trungtamtiengtrung.edu.vn/Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....