Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
trungtamdaytiengtrung@gmail.com
Nội dung bài viết

Phần trăm tiếng Trung là gì? Các phép toán trong tiếng Trung

Dưới đây là cách đọc phần trăm trong tiếng Trung cũng như các phép toán trong tiếng Trung bạn cần biết do trung tâm tiếng Trung SOFL chia sẻ. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích khi học tiếng Trung. 

Cách đọc phần trăm trong tiếng Trung 

Phần trăm (%) trong tiếng Trung là 百分之 /bǎi fēn zhī/

Cách nói phần trăm trong tiếng Trung:

[số]% =  百分之 + [tên số]

Ví dụ:

99%:   百分之九十九    /bǎi fēn zhī jiǔshíjiǔ/

100%: 百分之百            /bǎi fēnzhī bǎi/

50%:      百分之五十        /bǎi fēn zhī wǔshí/

30%:      百分之三十        /bǎi fēn zhī sānshí/

2%:        百分之二            /bǎi fēn zhī èr/

1%:        百分之一            /bǎi fēn zhī yī/

*** Tìm hiểu thêm về số đếm trong tiếng Trung

Các phép toán trong tiếng Trung thường gặp

- 加法   /Jiāfǎ/:   Phép cộng

            加   /Jiā/:    cộng

            加号   /jiā hào/:   dấu cộng (+)

- 减法   /jiǎnfǎ/:   Phép trừ

            减   / jiǎn/:   trừ

            减号   /jiǎn hào/:   dấu trừ (-)

- 乘法   /chéngfǎ/:   Phép nhân

            乘   /chéng/:   nhân

            乘号   /chéng hào/:   dấu nhân (x)

- 除法   /chúfǎ/:   Phép chia

            除以    /chú yǐ/:   chia

            除号   /chú hào/:   dấu chia (:)

- 分数   /fēnshù/:   phân số

            Cách đọc phân số trong tiếng Trung

[A]/[B]:   [B] 分之 [A]

            Ví dụ:

                    2/3:   三分之二   /sān fēn zhī èr/

                    4/5:   五分之四   /wǔ fēn zhī sì/

                    6/7:   七分之六   /qī fēn zhī liù/

- 平方   /píngfāng/:   Phép bình phương

            Cách đọc bình phương trong tiếng Trung

[A]^2:   [A] 平方

            Ví dụ:

                   2^2:   二平方   /èr píngfāng/

                   5^2:   五平方   /wǔ píngfāng/

                   8^2:   八平方   /bā píngfāng/

- 立方   /lìfāng/:   lập phương

            Cách đọc lập phương trong tiếng Trung

[B]^3:   [B] 立方

            Ví dụ:

                 2^3:   二立方   /èr lìfāng/

                 5^3:   五立方   /wǔ lìfāng/

                 7^3:   七立方   /qī lìfāng/

- 指数   /zhǐshù/:   Lũy thừa

            Cách đọc lũy thừa trong tiếng Trung

[A]^[B]:   [A] 的 [B] 次方

            Ví dụ:

                 3^4:   三的四次方   /sān de sì cì fāng/

                 4^5:   四的五次方   /sì de wǔ cì fāng/

                 8^9:   八的九次方   /bā de jiǔ cì fāng/

- 平方根   /píngfānggēn/:   Căn bậc 2

           Cách đọc căn bậc hai trong tiếng Trung

Căn bậc 2 của [A]:   [A] 的平方根

           Ví dụ:

                 căn bậc 2 của 4:   四的平方根   /sì de píngfānggēn/

                 căn bậc 2 của 9:   九的平方根   /jiǔ de píngfānggēn/

                 căn bậc 2 của 16:   十六的平方根   /shíliù de píngfānggēn/

- 立方根   /lìfānggēn/:   Căn bậc ba

           Cách đọc căn bậc ba trong tiếng Trung

Căn bậc 3 của [B]:   [B] 的立方根

           Ví dụ:

                 căn bậc 3 của 8:   八的立方根   /bā de lìfānggēn/

                 căn bậc 3 của 27:   二十七的立方根   /èrshíqī de lìfānggēn/

                 căn bậc 3 của 64:   六十四的立方根   /liùshísì de lìfānggēn/

*** Có thể bạn quan tâm: Các thuật ngữ toán học trong tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung về các phép tính trong toán học

     等于   /děngyú/:   bằng

     九九乘法表   /jiǔjiǔ chéngfǎ biǎo/:   bảng cửu chương

     分子   /fēnzǐ/:   tử số

     分母   /fēnmǔ/:   mẫu số

     商数   /shāng shù/:   thương số

     加数   /Jiā shù/:   Số cộng

     和   /Hé/:   Tổng

     被减数   /Bèi jiǎn shù/:   Số bị trừ

     减数   /Jiǎn shù/:   Số trừ

     乘数   /Chéng shù/:   Số nhân

     被除数   /Bèi chú shù/:   Số bị chia

     除数   /Chú shù/:   Số chia

     函数   /hán shù/:   hàm số

     方程   /fāng chéng/:   phương  trình

     不等式   / bù děng shì/:   bất đẳng thức

     公式   /gōngshì/:    công thức

Chúc các bạn học tiếng Trung hiệu quả! Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Trung giao tiếp đã giúp hơn +100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và giờ, đến lượt bạn....